DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 173     <-- 173 -->        PDF

ING. JUSUF CELEBIĆ


Okrutna smrt ugasila je 6. 6. 1975. godine šumarskog stručnjaka ČELEBIĆ
ing. JUSUFA, šumarskog savjetnika INCEL-a, OOUR za gospodarenje šumama
radne jedinice Kotor Varoš.


Njegov životni put bio je težak, ali do gotovo posljednjeg dana svoga života,
bio je na svom radnom mjestu dajući što je više mogao svoj doprinos
unapređenju šumarstva i šumske privrede na području kotorvaroškom.


Rođen je 15. 5. 1925. godine u Bihaću, gdje je završio srednju školu 1945.
godine, a zatim se upisao na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu,
na kojem je 1953. godine diplomirao šumarske nauke.


Već kao gimnazijalac osjetio je grubosti života i nepravde pa se u ranoj
mladosti priključuje revolucionarnoj omladini Bihaća postavši 1942. godine,
kao ilegalac, aktivni suradnik Narodnog oslobodilačkog pokreta, gdje mu je
dužnost bila ilegalni i obavještajni rad u kojem je imao mnogo uspjeha pa je
time dao svoj doprinos zajedničkoj borbi naših naroda. Primanjem 1945. godine
u Savez komunista njegov životni put bio je određen i s toga puta nije
nikada skretao.


Na Šumarski fakultet u Zagrebu upisuje se 1946 godine gdje je veoma
aktivan ne samo kao student, nego i kao omladinac u omladinskoj organizaciji
pa tu preuzima i mnoge odgovorne funkcije.


Šumarski fakultet diplomirao je 1953. godine, a pošto je već bio nježnog
zdravlja, za prvo mjesto svoga rada izabrao je Kotor Varoš, gdje u Šumskoj
upravi počinje da primjenjuje praktično stečeno znanje šumarskih nauka.


Godine 1959. izrađuje i realizira prvi program pošumljivanja goleti obronaka
Vlašića na području Vrbanjskih vrela, želeći time ne samo da poveća
četinarske sastojine, nego i da zaštiti ova veoma interesantna planinska vrela.
Ove divne četinarske kulture, pored mnogih drugih, vječna su uspomena na
njega i njegov rad.


Kao afirmiranom rukovodiocu i šumarskom stručnjaku povjerava mu se
1961. godine da osnuje Šumsko privredno poduzeće »Vrbanja« u Kotor Varošu