DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 171     <-- 171 -->        PDF

ING. JUSUF ČELEBIĆ


Okrutna smrt ugasila je 6. 6. 1975. godine šumarskog stručnjaka ČELEBIĆ
ing. JUSUFA, šumarskog savjetnika INCEL-a, OOUR za gospodarenje šumama
radne jedinice Kotor Varoš.


Njegov životni put bio je težak, ali do gotovo posljednjeg dana svoga života,
bio je na svom radnom mjestu dajući što je više mogao svoj doprinos
unapređenju šumarstva i šumske privrede na području kotorvaroškom.


Rođen je 15. 5. 1925. godine u Bihaću, gdje je završio srednju školu 1945.
godine, a zatim se upisao na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu,
na kojem je 1953. godine diplomirao šumarske nauke.


Već kao gimnazijalac osjetio je grubosti života i nepravde pa se u ranoj
mladosti priključuje revolucionarnoj omladini Bihaća postavši 1942. godine,
kao ilegalac, aktivni suradnik Narodnog oslobodilačkog pokreta, gdje mu je
dužnost bila ilegalni i obavještajni rad u kojem je imao mnogo uspjeha pa je
time dao svoj doprinos zajedničkoj borbi naših naroda. Primanjem 1945. godine
u Savez komunista njegov životni put bio je određen i s toga puta nije
nikada skretao.


Na Šumarski fakultet u Zagrebu upisuje se 1946 godine gdje je veoma
aktivan ne samo kao student, nego i kao omladinac u omladinskoj organizaciji
pa tu preuzima i mnoge odgovorne funkcije.


Šumarski fakultet diplomirao je 1953. godine, a pošto je već bio nježnog
zdravlja, za prvo mjesto svoga rada izabrao je Kotor Varoš, gdje u Šumskoj
upravi počinje da primjenjuje praktično stečeno znanje šumarskih nauka.


Godine 1959. izrađuje i realizira prvi program pošumljivanja goleti obronaka
Vlašića na području Vrbanjskih vrela, želeći time ne samo da poveća
četinarske sastojine, nego i da zaštiti ova veoma interesantna planinska vrela.
Ove divne četinarske kulture, pored mnogih drugih, vječna su uspomena na
njega i njegov rad.


Kao afirmiranom rukovodiocu i šumarskom stručnjaku povjerava mu se
1961. godine da osnuje Šumsko privredno poduzeće »Vrbanja« u Kotor Varošu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 172     <-- 172 -->        PDF

te postaje njegov prvi direktor. Na ovom mjestu radio je veoma uspješno
sve do 1969. godine, kada se je ponovno teško razbolio pa se njegovo, i onako
narušeno zdravlje, još više pogoršava. Od tada radi kao savjetnik u poduzeću,
pomažući kao i uvijek svim svojim suradnicima.


Za samoprijegoran rad, ljudski odnos prema suradnicima, a i radi drugih
vrlina, odlikovan je Ordenom zasluga za narod.


Pored svojih redovnih poslova ne zaboravlja ni svoje porodične obaveze.
Bio je pažljiv sin i suprug, a svoju djecu odgaja tako da postanu korisni članovi
našeg društva.


Smrću druga Jusufa, njegova porodica izgubila je plemenitog sina, brata,
supruga i uzornog oca, šumarska struka vrijednog stručnjaka i rukovodioca,
a Savez komunista dostojnog člana.


Ing. Ljubo Golić
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 173     <-- 173 -->        PDF

ING. JUSUF CELEBIĆ


Okrutna smrt ugasila je 6. 6. 1975. godine šumarskog stručnjaka ČELEBIĆ
ing. JUSUFA, šumarskog savjetnika INCEL-a, OOUR za gospodarenje šumama
radne jedinice Kotor Varoš.


Njegov životni put bio je težak, ali do gotovo posljednjeg dana svoga života,
bio je na svom radnom mjestu dajući što je više mogao svoj doprinos
unapređenju šumarstva i šumske privrede na području kotorvaroškom.


Rođen je 15. 5. 1925. godine u Bihaću, gdje je završio srednju školu 1945.
godine, a zatim se upisao na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu,
na kojem je 1953. godine diplomirao šumarske nauke.


Već kao gimnazijalac osjetio je grubosti života i nepravde pa se u ranoj
mladosti priključuje revolucionarnoj omladini Bihaća postavši 1942. godine,
kao ilegalac, aktivni suradnik Narodnog oslobodilačkog pokreta, gdje mu je
dužnost bila ilegalni i obavještajni rad u kojem je imao mnogo uspjeha pa je
time dao svoj doprinos zajedničkoj borbi naših naroda. Primanjem 1945. godine
u Savez komunista njegov životni put bio je određen i s toga puta nije
nikada skretao.


Na Šumarski fakultet u Zagrebu upisuje se 1946 godine gdje je veoma
aktivan ne samo kao student, nego i kao omladinac u omladinskoj organizaciji
pa tu preuzima i mnoge odgovorne funkcije.


Šumarski fakultet diplomirao je 1953. godine, a pošto je već bio nježnog
zdravlja, za prvo mjesto svoga rada izabrao je Kotor Varoš, gdje u Šumskoj
upravi počinje da primjenjuje praktično stečeno znanje šumarskih nauka.


Godine 1959. izrađuje i realizira prvi program pošumljivanja goleti obronaka
Vlašića na području Vrbanjskih vrela, želeći time ne samo da poveća
četinarske sastojine, nego i da zaštiti ova veoma interesantna planinska vrela.
Ove divne četinarske kulture, pored mnogih drugih, vječna su uspomena na
njega i njegov rad.


Kao afirmiranom rukovodiocu i šumarskom stručnjaku povjerava mu se
1961. godine da osnuje Šumsko privredno poduzeće »Vrbanja« u Kotor Varošu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 174     <-- 174 -->        PDF

te postaje njegov prvi direktor. Na ovom mjestu radio je veoma uspješno
sve do 1969. godine, kada se je ponovno teško razbolio pa se njegovo, i onako
narušeno zdravlje, još više pogoršava. Od tada radi kao savjetnik u poduzeću,
pomažući kao i uvijek svim svojim suradnicima.


Za samoprijegoran rad, ljudski odnos prema suradnicima, a i radi drugih
vrlina, odlikovan je Ordenom zasluga za narod.


Pored svojih redovnih poslova ne zaboravlja ni svoje porodične obaveze.
Bio je pažljiv sin i suprug, a svoju djecu odgaja tako da postanu korisni članovi
našeg društva.


Smrću druga Jusufa, njegova porodica izgubila je plemenitog sina, brata,
supruga i uzornog oca, šumarska struka vrijednog stručnjaka i rukovodioca,
a Savez komunista dostojnog člana.


Ing. Ljubo Golić
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 175     <-- 175 -->        PDF

Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije!


1.
Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije Hrvatske učlanite
se — svi od reda — u Šumarsko društvo vašeg područja!
2.
Jačajte jedinstvo i snagu struke putem vašeg Šumarskog društva,
Saveza IT i Šumarskog lista!
3.
Razvijajte i njegujet etiku i moralne vrijednosti inženjerskog tehničkog
poziva!
4.
Putem vašeg područnog Šumarskog društva postanite inicijatori
unapređenja šumarstva i drvne industrije!
5.
Pred javnošću, društvenim organizacijama i organima uprave dostojno
i hrabro zastupajte struku!
6.
Ne zapostavljajte propagandu i popularizaciju struke u svojem
radu!
7.
Što brojnije sudjelujte u društvenim manifestacijama, kao i u rješavanju
konkretne stručne problematike!
8.
Redovito pratite stručna i društvena zbivanja putem vašeg glasila
»Šumarskog lista«!
9.
Šumarska društva trebaju redovno dostavljati svoj godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— din. Savezu, kao i zapisnike
o radu skupština, sjednica, plenuma i si.
10.
Pojedinačno se pretplatite — ukoliko to već niste — na svoje 100
godina staro glasilo »Šumarski list«!
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST ZA 1976. G.!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
kao izdavač najstarijeg stručnog časopisa, povisio je pretplatu na Šumarski
list za 1976. g. i to:


1. Pojedinci
100.— Din.
2.
Umirovljenici, studenti i đaci 30.— Din.
3.
Ustanove i radne organizacije 400.— Din.
4.
Inozemstvo 16 dolara USA
Molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L. za
1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.
Naš bankov. račun: 30102-678-6249


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
Zagreb, Trg Mažuranića 11
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 176     <-- 176 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima


NAZIV OBRASCA Oznaka


— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:
— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — i
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — _-_ _ — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — — _ _ _ 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — — — — — 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija _ _ _ _ _ — — _ _ 33
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — — — — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa — — — — — — — — — — — — — — — Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp—2
Plan sporednih proizvoda — _ _ _ _ — — — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima _ _ _ _ — — ___ _ pi—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) — — — _ _ — — _ — — pj—čišć.
Plan zaštite šuma — — — — — — — — — — — — — Pl—zš
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije _ _ _ — _ — _ — — — _ _ _ Pl—rež.
Plan investicija ______________ Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.
15) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — _ _ _ — — — — — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37
C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — _ _ _ — — _ — — — _ 54—a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova _ _ _ _ _ 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gg
Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — — — — — — — — 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez _ _ _ _ _ _ _


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
telefon: 444-206
Zagreb — Mažuranićev trg 11
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 177     <-- 177 -->        PDF

Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije!


1.
Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije Hrvatske učlanite
se — svi od reda — u Šumarsko društvo vašeg područja!
2.
Jačajte jedinstvo i snagu struke putem vašeg Šumarskog društva,
Saveza IT i Šumarskog lista!
3.
Razvijajte i njegujet etiku i moralne vrijednosti inženjerskog tehničkog
poziva!
4.
Putem vašeg područnog Šumarskog društva postanite inicijatori
unapređenja šumarstva i drvne industrije!
5.
Pred javnošću, društvenim organizacijama i organima uprave dostojno
i hrabro zastupajte struku!
6.
Ne zapostavljajte propagandu i popularizaciju struke u svojem
radu!
7.
Što brojnije sudjelujte u društvenim manifestacijama, kao i u rješavanju
konkretne stručne problematike!
8.
Redovito pratite stručna i društvena zbivanja putem vašeg glasila
»Šumarskog lista«!
9.
Šumarska društva trebaju redovno dostavljati svoj godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— din. Savezu, kao i zapisnike
o radu skupština, sjednica, plenuma i si.
10.
Pojedinačno se pretplatite — ukoliko to već niste — na svoje 100
godina staro glasilo »Šumarski list«!
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST ZA 1976. G.!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
kao izdavač najstarijeg stručnog časopisa, povisio je pretplatu na Šumarski
list za 1976. g. i to:


1. Pojedinci
100.— Din.
2.
Umirovljenici, studenti i đaci 30.— Din.
3.
Ustanove i radne organizacije 400.— Din.
4.
Inozemstvo 16 dolara USA
Molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L. za
1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.
Naš bankov. račun: 30102-678-6249


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
Zagreb, Trg Mažuranića 11
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 178     <-- 178 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima
NAZIV OBRASCA Oznaka
— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:
— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — j
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) —
— — — — — — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — _ _ _ _ — _ 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica _ _ _ _ _ — — _ 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija _ _ _ _ _ — _ — _ 33
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — _ _ — — _ — 4t
— zaštite šuma — — _ _ _ — — — — — — _ 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa — — — — — — — — — — — — — — — Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — gp—2
Plan sporednih proizvoda — _ _ _ _ — _ — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja _ _ _ — — — _ _ — _ — — _ p0g.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
PlanPlan
čišćenja sastojina (guštika)
zaštite šuma — — —
— —
_ _

_


Pl—čišć.
Pl—ZŠ
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — — — — — Pl—rež.
plan investicija — — — — — — — — — — — — — — Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.


B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti _ _ _ _ — — — — _ — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36_a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54—a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za div. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—-a
Popis popratnica vagona, pre voza i si.: 100 listova _ _ _ _ _ _ 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova _ _ — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova _ _ _ — _ — — _ — _ $9
Specifikacija otpreme — 50x3 listova _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — — — —


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
telefon: 444-206
Zagreb — Mažuranićev trg 11