DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 170     <-- 170 -->        PDF

Rođen je u Čazmi 16. IX 1895. pa nakon I. svjetskog rata iza demobilizacije
završava šumarske nauke na Sveučilištu u Zagrebu 1922. godine. Kraće
vrijeme radio je te godine u mjerničkoj kancelariji Prohaska u Čazmi, a po
tom kod Drvne industrije »Slaveks« u Slavonskom Brodu. Već 1923. dobiva
mjesto u Gospodarstvenom uredu Brodske imovne općine u Vinkovcima. Od
1925—1941. godine inž. Jelenčića nalazimo kao upravitelja šumarije Trnjani,
Otok i Slavonski Brod, na šumarijama Brodske imovne općine, a za vrijeme


II. svjetskog rata radi u Ravnateljstvu šuma u Vinkovcima. Po završetku II.
svjetskog rata službuje kraće vrijeme u šumariji Rajić, a po tom opet u Vinkovcima
kao nastavnik Lugarske škole od 1946. do ukidanja te škole, kada
prelazi u Šumsko gospodarstvo »Spačva«. Po rasformiranju istog prelazi u
Šumarski inspektorat u Vinkovcima. Nakon ponovne reorganizacije šumarske
službe radi u Sekciji za uređivanje šuma Vinkovci kao taksator gdje je i umirovljen
18. V 1958.
No i kao umirovljen šumar inž. Vladislav Jelenčić radi još niz godina na
uređajnim radovima na područjima Šumskih gospodarstava u Vinkovcima i
Slavonskom Brodu, u šumama koje je veoma dobro poznavao. 50 god. stručnog
rada u šumama istočne Slavonije svakako je staž kojim će se malo tko
moći pohvaliti, tim više, ako se uvaži da je inž. Vladislav Jelenčić bio veoma
savjestan i stručan šumar.


Na svim radnim mjestima isticao se je niz godina i kao uzgajač šuma i
kao vrstan organizator korišćenja šuma u vlastitoj režiji šumarstva, kao dobar
uređivač šuma i kao nastavnik nižeg šumarskog stručnog osoblja.


Prigodom proslave 100 godišnjice šumarstva Jugoistočne Slavonije, inž.
Vladislav Jelenčić dobio je za takav rad i posebno priznanje 1974. godine od
Šumskog gospodarstva Slavonski Brod, a brojni njegovi poštovatelji svojim
velikim učešće na sahrani 21. V 1975. u Adrijevcima zahvalili su se tada tom
vrijednom šumaru ispred privrednih organizacija šumarstva i drvne industrije
Vinkovaca i Slavonskog Broda za njegov dugogodišnji stručan i nesebičan
rad.


Između nas nestalo je šumarskog savjetnika Vladislava Jelenčića ne uz
grmljavinu i tresak pada starih hrastova uz koje je u mladosti mnogo puta
slikan na slikama starih slavonskih hrastika Brodske imovne općine iz okolice
Vinkovaca, nego tiho, mirno i dostojanstveno kao da je otišao još jednom
pogledati i raditi u slavonske šume s kojima je živio gotovo pola vijeka.


Tomo Lucarić, dipl. inž-šum.