DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 164     <-- 164 -->        PDF

i enciklopedistu širokog formata. Njegov vremene fitocenologije. Organizirao je
opus iznosi preko 300 znanstvenih i stručrad
na kartiranju vegetacije Hrvatskenih radova. Doktorirao je 1928. g. disertapočeo
izdavati svoje kapitalno djelo »Anacijom:
»Geneza i elementi mljetske selitička
flora Hrvatske«. Velike je imao
ljačke kuće«. Suosnivač je odbora za krš uspjehe u istraživanjima krša i izdao:
pri JAZU i njezin generalni tajnik. Bio je Ilustrirani bilinar, Priručnik za tipološka
izvrstan poznavalac i neumoljivi čuvar istraživanja vegetacije, Vegetacijsku karkulturnog
nasljedstva, beskompromisni tu o. Paga i si. Surađivao je s brojnim
borac za zaštitu prirode, strasni ljubitelj šumarima. Neka mu je hvala i slava!
naših šuma i dobar poznavalac problematike
šumarstva. Hvala i slava mu!


IN MEMORIAM


Bilježimo i komemoriramo smrt šum.


t AKADEMIK STJEPAN HORVATIC


tehn. Ante Kvarantana, koji je umro 14.


Umro je akademik S. Horvatić (1899— VI. o. g. u Zadru, zatim ing. Josipa Lipov1975)
u Zagrebu 29. V. o. g. Bio je istakca,
umro 15. VII. u Zagrebu i ing. Milana
nuti botaničar i bavio se istraživanjem Rajnovića, umro 9. IX. o. g. u Slav. Oravegetacije
naše domovine metodom suhovici.
Hvala i slava im!


UPOZORENJE!


Ponovno pozivamo suradnike Š. L. da pažljivo pročitaju »Uputstva
suradnicima Šumarskog lista«, koja smo objavili u brojevima 1—3,
3—4/75, i u ovom broju.


Napose ih upozoravamo na slijedeće: Autori članaka, koji žele da
im se izrade posebni otisci-separati, naručuju ih posebno i istodobno
prilikom dostavljanja članka (najmanje 50 primjeraka). Separati se
naplaćuju po tiskarskoj cijeni koja vrijedi za posebne otiske!


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA