DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 153     <-- 153 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA
ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ
INDUSTRIJI I SL.


MALA
ŠUMARSKA
KRONIKA


ŠUMARSKI LIST


LIGNUM IMPEX-ZAGREB


— NA VIDIKU!
Nedavno je u CK SKH održana proširena
sjednica aktiva komunista šumarstva,
prerade drveta i prometa drvom i
papirom. Glavna točka dnevnog reda bila
je prednacrt Samoupravnog sporazuma
o udruživanju u Zajednicu šumarstva,
prerade drveta i prometa drvnim proizvodima
i papirom — Zagreb, odnosno
skraćeno nazvanom LIGNUM IMPEX-
ZAGREB. Značajnije primjedbe prisutnih
na ovaj prednacrt bile su: sporazum
ne odražava povezanost i djelotvornost
ukupnih interesa u procesu proširene reprodukcije,
dijelovi ovog sporazuma izrađeni
su bez direktnog sudjelovanja
OOUR-ova, zatim pomanjkanje aktivnosti
direktnih proizvođača, nema ugrađenih
elemenata iz programa petogodišnjeg
razvoja, nema sinhroniziranog sporazuma
o dohotku s već ostvarenim samoupravnim
sporazumima osnovnih i složenih
organizacija udruženog rada, sporazumu
se prišlo s uskih — političkih
i parcijalnih — interesa, nije dovoljno
istaknuta nužnost i prednosti udruženog
rada, njihova međuovisnost, povećanje
stabilnosti cjelokupnog kompleksa na
jugoslavenskom i inozemnom tržištu, nisu
dovoljno istaknute mjere za sprječa


vanje neopravdanog prelijevanja dohotka,
nezasluženog stjecanja i si.


Posebno je iznesen i naglašen sud CK
SKH, koji je izrečen još prije godinu
dana i glasi:


»Komunisti šumarstva i drvne
industrije nisu izvršili zaključke


41. sjednice CK SKH, stare više
od godinu dana. Uz ispunjavanje
te obaveze oni su dužni da sadašnje
regionalne poslovne zajednice
transformiraju u složene
organizacije udruženog rađa. Problem
šumske rente treba riješiti
tako da se ona koristi za razvoj
cijelog teritorija, umjesto da se
eksploatacijomgatstva pokrivanje ili ostvarujeu šumarstvu.
problem dvojnih


društvenog bo


loše gospodare


visok dohodak
Treba svladati i


kapaciteta i ne


potrebne konkurencije u zemlji i
inozemstvu.«


Na ovoj sjednici usvojen je i kalendar
akcija, pa će se tako — nakon usaglašavanja
— izraditi prečišćeni tekst ovoga
prednacrta, koji će do 25. X. o. g.
Privredna komora Hrvatske uputiti na
teren. Nakon rasprava — u osnovnim organizacijama
SK, kao i općinskim i me


383