DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 151     <-- 151 -->        PDF

— Urednik dr. B. Prpić podnio je izvještaj
o radu sjednice užeg R.O. Šumarskog
lista i R.O. jubilarne edicije, kojoj
su prisustvovali: dr. M. Androić,
dr. S. Bertović, dr. D. Klepac, dr. N.
Komlenović, ing. O. Piškorić, dr. B.
Prpić, ing. J. Safar, ing. F. Štajduhar,
ing. S. Tomaševski, ing. S. Vanjković i
ing R. Antoljak.
— Priređen je rukopis Š.L. br. 7—9/75 za
tisak u kojem će na uvodnom mjestu
mjestu biti »Informacija o problemima
šumarstva kraškog područja Hrvatske
s prijedlogom njihovog rješenja
«. Ovaj referat je objavila Privredna
komora za Dalmaciju (Ing. Ž. Vrdoljak
sa suradnicima).
— Rukopis za jubilarnu ediciju Š.L. već
je na recenziji i lektoriranju. Ovaj rukopis
obasiže 420 strojem pisanih stranica.
Međutim on će se povećati za
daljnjih 50—80 stranica, tako da će
mu sadržaj iznositi kojih 320—350 tiskanih
stranica, zajedno s brojnim crtežima,
tabelama, fotografijama i si.

Pod konac X. mj. o.g. sazvati će se
sastanak terenskog R.O. Šum. lista:
Bartovčak-JB j elovar, Cvitić-Vinkovci,
FrkovićMDelnioe, HarapiniSisak, Hibler-
Senj, Kisiček-Buzet, Kožul-Osijek,
Lucarić-Vinkovci, Milković-Rijeka, Mrzljak-
Karlovac, Pavlov,ić-Sl. Brod, Pavša-
Varaždin, Posavec-Gospić, Simonović-
Dubrovnik, TkalčićnZadar, Trboje´
viePodr. Slatina i Ž. Vrdoljak. Dnevni
red ovoga sastanka jest: suradnja uŠ.L., prikupljanje članaka i prikaza,
suradnja s terenskim Šum. društvima
i urednicima listova, novina, biltena i
si. pojedinih ŠG, DIP-ova, šumarija i
dr. Govoriti će se i o ulozi članova
ovih terenskih R.O. povodom proslave
130 g. osnivanja Hrvatskog Šumarskog
društva i 100 g. neprekidnog izlaženja
Š.L. i dr.
— Analizom troškova oko izdavanja Šumarskog
lista u 1974/75 g. naš Savez,
kao izdavač ovog našeg najstarijeg stručnog
časopisa, došao je do slijedećih
činjenica:
I. Troškovi izdavanja Šum. lista (u
starim dinarima)
1.
Tiskanje Š.L. na 600 stranica godišnje
20,250.540 SD
2.
Autorski honorari u brutto iznosu
2,869.800 SD
3.
Tehnička redakcija 1,759.800 SD
4.
Administracija, pošta
i si. 7,201.800 SD
Sveukupno: 32,081.940 SD


II. Prihodi ši .
1.
Prihodi od pretplate
i prodaje Š.L. 9,687.500 SD
2.
Reklame, obavijesti 2,200.00 SD
3.
Financ. pomoć Savjeta
za naučni rad 6,000.000 SD
4.
Doprinos izdavača 14,194.440 SD
Sveukupno: 32,081.940 SD

Iz tabele II vidljivo je, da izdavač
s ubranom pretplatom i prodajom Š.L.
računajući ovdje i prihode od reklama
i oglasa, pokriva tek 37% troškova izdavanja.
Ostatak je pokriven financ.
potporom Savjeta za naučni rad od
19%, dok je na Savez otpao trošak od
14,194.440 SD odnosno 44»/o svih troškova
izdavanja. Glavni regulator svih
ovih troškova jest: premalena tiraža
Š.L. od 1.100 primjeraka.

Pritisnut ovakovim činjenicama i detaljima
iznesenog stanja Savez je odlučio
da povisi godišnju pretplatu na
list. Nova cijena pretplate u 1976. gizgleda ovako:
III. Godišnja pretplata na Šum. list
za 1976. g.
1.
Pojedinci 10.000 SD
2.
Umirovljenici, studenti
i đaci 3.000 SD
3.
Ustanove 40.000 SD
4.
Inozemstvo 16 dol. USA
Uz pretpostavku da će troškovi izdavanja
Š.L. ostati onakovi kako ih navodimo
u tabeli I i uz istu tiražu, ovako
povišenom pretplatom i oglasima
u 1976. g. Savez bi ubrao 54°/o
(17,350.000 SD), od Savjeta za naučni
rad dobio bi 25%. (8,000.000 SD) dok bi
ostatak od 21% podmirio izdavač
(6,732.000 SD).


ad 3:Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u
odnosu na jadransko područje održati
će se u Zadru. Stručna javnost SR
Hrvatske je o tome već obaviještena
okružnicom Saveza još 18. VI. o.g.

Formiran je organizacijski odbor za
sprovedbu zaključaka današnje sjednice
i organizaciju ovoga Savjetovatnja.
U odbor su ušli: prof. dr. M. Androić,
ing. D. Böhm, prof. dr. I. Dekanić, ing.
N.
Hranilović, dr. N. Komlenović, ing.
O. Piškorić, Dr. B. Prpić, Dr. D. Rauš,
ing. S. Vanjković, ing. Ž. Višnjevac i
ing. R. Antoljak.
381