DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 149     <-- 149 -->        PDF

podarstvo. Posjetili smo centar šum. gosp. Bilje, gdje je ing. Slavko Vasung dao
prikaz nastanka baranjskih šuma, sa historijskim osvrtom na promjene vlasnika
šumskih posjeda, a prikazao je i današnje stanje šuma, mjere koje se poduzimaju
u uzgoju sa gledišta lovne, šumske i poljoprivredne proizvodnje.


Bogat i raznolik program po sadržaju za ovaj posjet bio je pravi užitak za
šumare-umirovljenike. U njemu smo osjetili svu toplinu i volju da i nove generacije
gaje tradiciju svojih starijih kolega, uz primjenu svih dostignuća i tekovina na polju
modernog uzgoja.


Završetak posjeta bio je oproštaj u restoranu na obali Drave u Osijeku, kojom
prilikom su se i ovdje izredale obostrane zdravice — aktivnih šumara i umirovljenika
— a na opće zadovoljstvo sviju učesnika, kojima je ukazana pažnja, sve to sa
svrhom da bi uvidjeli da sadašnje generacije ne zaboravljaju na minuli rad starijih
šumara, što je naročito spomenuto kod objašnjenja na postignutim rezultatima
pregledanih objekata.


Ovoj ekskurziji, koja se odvijala autobusom, prisustvovali su i neki predstavnici
šumarskih umirovljenika iz Sarajeva, kako bi uvidjeli i upoznali korištenje
slobodnog vremena iz iskustva kluba iz Beograda. Usputno sam naveo da se u Šum.
društvu — Zagreb održava svakog četvrtka jedan drugarski sastanak umirovljenika,
kojom prilikom se prepričavaju razni događaji u šumarstvu i tako održava kontakt
s operativnim šumarstvom te da se uguši apatija koja se negdje pojavljuje odlaskom
u mirovinu.


Ne možemo zaključiti ovu zabilješku sjećanja na posjet bratskih šumara —
umirovljenika, a da ponovo ne odamo veliku zahvalnost i priznanje predstavnicima
kolektiva šum. gosp. Vinkovci, Osijek i Bilje, jer su oni žrtvovali svoje slobodno
vrijeme (bila je subota i nedjelja — neradni dan) da bi svojim starim drugovima
umirovljenicima i njihovim drugaricama poklonili puno pažnje, dočaravši im nekoliko
ugodnih časova boravka u našoj zajedničkoj miljenici — slavonskoj šumi.


Ing. Milan Strineka


ZAPISNIK ad 1:


16. sjednice Upravnog odbora, prošire—
Sjednicu je vodio predsjednik Saveza
ne s članovima Nadzornog odbora, koja ing. S. Tomaševski i upoznao prisutne
je održana 11. 09. 1975. g. u Zagrebu, u s važnijim zbivanjima u proteklih 3
društvenim prostorijama Šumarskog domjeseca.


ma, Mažuranićev trg 11. — na prijedlog Saveza Savjet za naučni
rad SRH dodijelio je prof. dr. Z. Vajdi
Prisutni: M. Blažević, I. Delajković, T. republičku nagradu za životno djelo
Krnjak, N. Komlenović, A. Mudrovčić, B. za izuzetna dostignuća na području


Prpić, S. Tomaševski, S. Vanjković i R. šumarstva.


Antojak. Jednom dijelu sjednice prisu—
Za člana suradnika Jugoslavenske aka


stvovao je prof. dr. M. Androić i sudjedemije
znanosti i umjetnosti izabran


lovao u raspravljanju u toč. 3 (Savjetoje
dr. Dušan Klepac, profesor i preds


vanje).
tojnik Zavoda za uređivanje šuma.


— Održana je 1. konferencija o tehnološIspričani:
S. Horvatinović, I. Milinović kom razvoju SRH 21—23. 05. o.g. u
i Z. Potočić. Zagrebu na kojoj je pročitan 41 stručni
referat. Naš predstavnik ing. I. Ku-
Dnevni red: zmanić pročitao je svoj referat: O tehnološkim
mogućnostima razvoja šu


1.
Uvodna riječ predsjednika Saveza
marstva Hrvatske. Konferenciji je pri


2.
Izvještaj tajnika, urednika Š. lista i
sustvovalo preko 120 stručnjaka i oblagajnika svemu ovome izašao je ZBORNIK odr


3.
Savjetovanje: Uloga šuma i šum. vežanih
referata na 494 stranice. Šumargetacije
u zaštiti čovjekove okoline skih stručnjaka je veoma malo sudjes
posebnim osvrtom na Jadransko lovalo u radu ove uspjele konferencije
područje iako je Savez pravovremeno razaslao
4.
Razno na sve strane oko 420 poziva.
379