DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 148     <-- 148 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


EKSKURZIJA KLUBA ŠUMARSKIH UMIROVLJENIKA SR SRBIJE
U ISTOČNO SLAVONSKE ŠUME


Jedna grupa umirovljenika »Šumarskog kluba« u Beogradu učinila je u toku
mjeseca svibnja — 17. i 18. V. 1975. — dvodnevnu ekskurziju u istočno-slavonske
i baranjske nizinske šume SR Hrvatske, u cilju upoznavanja s rezultatima suvremenog
uzgoja šuma i onog iz vremena njihove djelatnosti.


Organizaciju je proveo ing. Žarko Dimitrijević, bivši savjetnik Savezne privredne
komore u Beogradu, a program za prihvaćanje ovog izleta su izradila šumska
gospodarstva Vinkovci, Osijek i Bilje, kroz čija područja se i odvijala ekskurzija.


Učesnici posjeta su bili i bivši slavonski šumari, koji su dio svog minulog rada
dali za unapređenje ovdašnjeg šumarstva pa su tim više bili zainteresirani današnjim
stanjem i rezultatima postignutim za njihovo očuvanje i održavanje.


Ing. Slavko Horvatinović, direktor šum. gosp. »SI. hrast« u Vinkovcima, sa
svojim suradnicima ing. Tomom Lucarićem i ing. Markom Cvitićem dali su kratki
prikaz o uzgojnim radovima na području Spačvanskog bazena, kao i mjerama, koje
se poduzimaju za trajno očuvanje tih naših čuvenih slavonskih šuma.


Na jednom zornom objektu — divne hrastove šume, stare preko 120 godina


— u predjelu »Lože« bazena Spačva, prikazani su učesnicima uzgojni zahvati i metode
gospodarenja, koja izlaganja su praćena s velikim znimanjem i diskusijama.
Nakon ovog terenskog pregleda, učesnici su bili primljeni od šum. gospodarstva
»SI. hrast«, u društvenom restoranu »Spačva«, kojom prilikom su izmijenjene
zdravice između organizatora ekskurzije ing. Ž. Dimitrijevića i direktora šum. gosp.
ing. S. Horvatinovića, evocirajući sjećanja na starije generacije šumara Slavonije,
koji su, također, dali svoj doprinos u radu za njihov razvoj i očuvanje.


Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo naročitom Ijubaznošću današnjih aktivnih
šumarskih rukovodilaca i njihovom poklonjenom pažnjom i razumijevanju
prema bratskim drugovima i kolegama, sada umirovljenicima.


Iza oproštaja sa domaćinima, šum. gosp. Vinkovci, daljnji itinerar ove ekskurzije
slijedio je kroz područje šum. gosp. Osijek, gdje su bili dočekani i pozdravljeni
od direktora ing. Ede Kalajđića i upravitelja šumarije Đakovo. Usputno su pogledali
čuvenu đakovačku katedralu, građenu u prošlom stoljeću, za vrijeme biskupa
Josipa J. Štrosmajera, a posvećenu jedinstvu kršćanskih crkava. Jedan predstavnik
biskupije proveo je goste kroz unutrašnjost katedrale, upoznavši ih sa historijatom
ove velebne građevine i znamenitostima sadržanim u njoj, napose sa slikama i
izvornom narodnom ornamentikom.


U Đakovu je pogledana i čuvena ergela »Iipicanera«, iza čega je ekskurzija produžila
u Baranju, sa spavanjem u Čemincu.


Slijedeći dan, 18. V., ekskurziju je poveo ing. Edo Kalajđić, direktor šum. gosp.
Osijek, na terenski pregled jedne prvoklasne 20 godišnje kulture kanadske topole.
Kultura je kao plantaža osnovana primjenom najsuvremenijih mehaničkih sredstava,
na desnoj strani obale Drave, na domak samog grada Osijeka. Ovdje je ing.
Kalajđić dao iscrpan ekspozej nastanka i uzgoja ove, zaista veoma uspješne i odlične,
sastojine — kako se samo poželjeti može. Izlaganje je praćeno zornim primjerima
i sa velikim zanimanjem, ne samo šumara umirovljenika, već i njihovih
drugarica koje su, također, uzele učešća na ovoj ekskurziji.


Poslije pregleda navedenog objekta, kojim se šum. gosp. Osijek može ponositi,
prešlo se na područje baranjskih nizinskih šuma, gdje se vodi i lovno i šumsko gos


378