DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 146     <-- 146 -->        PDF

Br. 2/3


Poseban broj: Današnja stanovišta o
prorjedama.


Burschel , P.: Moderni principi prorjeda
prikazani na simuliranim modelima
čistih smrekovih sastojina.


Franz , F.: Napredne metode prorjeda
sa stanovišta istraživanja rasta i prirasta.


Pechmann , H. v.: Utjecaj prorjeđivanja
na kvalitetu drva.
Kroth , W.: Gospodarski aspekti prorjeđivanja.


Wippermann, H.J.: Zadružno posjedovanje
strojeva pomaže iskorišćenje
kapaciteta.


Fuhrmann , K.-H.: Izobrazba vozača
šumskih strojeva u SR Njemačkoj.


Br. 4


P lochmann, R.: Razmišljanja i modeli
za šumarsku izobrazbu na visokim
školama.


Koltzenburg, Ch.: Pridolazak i upotreba
»ostalih tvrdih listača« u SE Njemačkoj,
II dio: Upotreba. (O. pr.: sve
osim hrasta i bukve.)


Olischläger, K.: DIN-norme za navode
literature.
P o p o v i c i, A.: Gume na strojevima
traktorima za izvlačenje.


Br. 5
Cerny , G.: Mikoriza šumskog drveća


— Postanak, značenje za stanje ishranjenosti
i dispoziciju za napad patogenih
gljiva.
Wei mann, H.-J.: Primjena tehnike
mrežnog planiranja u šumarstvu.


S e i b t, G.: Organizacija, zadaci i rezultati
istraživanja rasta i prirasta na
Pruskom i Donjosaksonskom šumarskom
institutu.


Haselgrube r, F. i Leinert, S.:
Kočnice lanaca na jednoručnim motornim
pilama — Funkcioniranje i iskustva
u primjeni.


Br. 6


D i e t z, P.: Sječa kao gospodarski, tehnički
i organizacioni problem.


B e i s e, W.: Funkcija šume kao proizvađača
sirovina u okviru funkcionalnog
planiranja u šumarstvu.


Heckmann, H.: Funkcije šume kao
proizvađača sirovina u okviru funkcionalnog
planiranja u šumarstvu.


Haselgrube r, F. i Leinert, S.:
Razvoj pokretnog koranja cijelih stabala
od 1970—1973.


Br. 7


Delorme , A.: Pojava pogrešaka uslijed
kompresije u drvu smreka stradalih
od vjetra.


Koltzenburg, Ch.: Pridolazak i upotreba
»ostalih tvrdih listača« u SR Njemačkoj,
III dio: Upotreba i zaključci.


Lünzmann, K.: O tehničkom razvoju
strojeva za izvlačenje.


Br. 8


Ollmann , H.: Drvo tropskih područja
u SR Njemačkoj.


Wendorff, G. B. v.: Masa ili vrijednost?
— Razmišljanja o dugoročnom
razvoju srednjeevropskog šumarstva.


Ma y de 11, H.-J. v.: Povećana važnost
listača u evropskom dijelu SSSR-a.
Lünzmann , K.: Kranski utovarivač
u transportu drva.


Br. 9


Kleinschmit, J. i Schmidt, J.:
Rezultati pokusa uskladištenja sadnica u
hladnjačama.


Hein, W.: Značenje drvene ambalaže i
paleta, te potrebne sirovine u USA.
Roe der, A. i Becker, G.: Pouzdanost
okularne procjene promjera.
Heuvelđop, J.: Razvitak izbora vrsta
drveća za pošumljavanja u Danskoj.
Hasel , K.: Još jednom: Gdje je šumska
privreda danas?


Borzutzki , R.: Kritičke primjedbe
na metodu određivanja buke kod rada s
motornim pilama prema DIN 45641.


Br. 10


Becker, M. i Wieb ecke, C: Stanje
i razvoj nastave na visokim školama
iz »Šumarske i drvarske gospodarske politike
« i »Nauke o tržištu drva« na visokim
školama SR Njemačke, Austrije iŠvicarske.


Stolzenwald, R. H.: Utjecaj rekreacijskih
šumskih projekata na troškove i
strukturu šumskih gospodarstava.


Brünig , E. F.: Nekonvencionalni proizvodni
programi za obnovu šuma u privatnom
vlasništvu.


B e d a, G.: O tehnici pošumljavanja u
terasama.