DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 144     <-- 144 -->        PDF

Worrell, A. C: Neka razmišljanja o
šumskoj privredi u SR Njemačkoj.


Platzer, H. B. i Freyenhagen,
H.: O budućnosti rada s motornim pilama.


Br. 11


Schober , R.: Osnutak Zajednice njemačkih
šumsko-pokusnih zavoda prije 100
godina.


S e i b t, G.: Zadaci i problemi nauke o
rastu i prirastu u šumarskim istraživanjima.


Franz , F.: Neki aspekti budućih dugoročnih
istraživanja rasta i prirasta temeljenih
na mjerenjima na stalnim pokusnim
plohama.


Huss, J. i Burschel, P.: Rezultati
dugoročnih istraživanja unapređenja prirodnog
pomlađivanja bukve raj.´ićitim načinima
obrade tla.


Meyer , R.: »Der Trittauer Kiosk« —
Praktični uređaj u šumama za rekreaciju.


Br. 12


May de 11, H.J. v.: Šume Sovjetskog
Saveza kao izvor sirovine za drvnu industriju.


Kleins chmit, J.: Utjecaj zagrijavanja
tla i vrste supstrata na zakorjenjivanje
klijanaca smreke i duglazije.


G ö 11 s c h e, D.: Raspored sitnog korijenja
u jednoj bukovoj sastojini u Solling-
u.


Wo ther spoon, A. i Häberle, S.:
O transportu bukovog industrijskog drva
između šume i tvornice.


P1 a t z e r, H. B.: Problemi izobrazbe i
broj zaposlenih stranih radnika u šumarstvu,
drvnoj industriji i lovstvu..


FORSTARCHIV 1973.
Br. 1


Backhaus , G.: Izvlačenje industrijskog
drva listača u višekratnim trupcima
i cijelih stabala — Načini rada i upoređenje
učinka primjenom matematičkih
metoda.


Höfle , H. H.: Motke kao Sortiment
tankog drva za preradu na centralnim
stovarištima — sječa, norme i tabele
masa.


Knabe , W.: Ozelenjavanje iskorištenih
dnevnih kopova — Evropsko savjetovanje,
Essen 1972.


Schmidt , G.: Personal odgovoran za
zaštitu na radu u šumskoj privredi.


Br. 2


Knabe , W.: Izlučivanje šuma u svrhu
zaštite od buke i sprječavanja zagađenja
zraka.


Ammer , U.: O projektiranju krajolika
u rekreacijske svrhe.
Roe der, A.: Uvođenje težina kod statističke
procjene broja posjetilaca šuma.
Grammel , R.: Rekreacijska funkcija
šuma i potrebna radna snaga.


Br. 3


Poseban broj: Štete od orkana 1972.
Mülder , D.: Organizacija radova u
svrhu što brže izrade izvala uslijed orkana
13. 11. 1972.
Del orme, A. i Wujciak, R.: Iskustva
o mogućnosti »konzerviranja« vjetroizvala
ostavljanjem u šumi tijekom slijedeće
vegetacijske periode.
Häberle , S.: Izrada i izvlačenje borovih
trupaca izvaljenih orkanom god.
1972.


Waldschmidt, M.: Opterećenje
šumske putne mreže transportom izvala.
S t e r z i k, H. K.: O suhom uskladište


nju deblovine i njeno strojno koranje.
Koltzenburg, Ch. i B u t i n, H.:
Biološke i kemijske mjere zaštite od modrenja
i raspucavanja uskladištenih borovih
trupaca.
Kuba , E.: Tehnologija i troškovi vlažnog
uskladištenja oblog drva.
Knigge , W.: Promjene svojstava borovog
drva uskladištenog mokrim postupkom,
kišenjem i potapanjem.
Wagner , H.: Kapaciteti pilana u Sjevernoj
Njemačkoj.
Sach s se, H.: Mogućnosti i granice
primjene prenosnih pilana u području
stradalom od orkana.
Häberle , S.: Izrada tanke oblovine
mladih sastojina stradalih od orkana —
Uređenje sječina.
Urlich , B.: Neke varijante postupka
s mladim sastojinama stradalim od orkana,
obzirom na utjecaj na ekologiju tla
i prirodnu sredinu.
Platzer, H. B.: Orkan 13. 11. 1972. —
Meteorološke prilike i štete od vjetra.


Br. 4


Loetsch , F.: Ispitivanje vrste raspodjele
i gustoće pomlatka pomoću dijagrama
nulte površine.


Lünzmann, K.: Nove mjerne jedinice
komentirane za šumare.