DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 143     <-- 143 -->        PDF

FORSTARCHIV 1972.


Br. 1


Junack , H.: Problemi i saznanja iz
dugogodišnje primjene prirodnog koncepta
u gospodarenju borovim šumama.


R a c z, J.: Mogućnosti i pretpostavke za
kontrolirano sakupljanje sjemena duglazije
u USA.


Bitter, B. i Harlfinger, Th.:
Obrezivanje grana četinjača.


Br. 2


Lie se, W.: Utjecaj razvitka znanosti i
tehnologije na istraživanja i izobrazbu
kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji.


011 m a n n, H.: Budućnost drvenih željezničkih
pragova.


Heil, K.: Lanac za motorne pile s automatskim
brušenjem OREGON 80 Top-
Scharf.


G r e s s e 1, P.: Dosadašnja iskustva u
proizvodnji i preradi industrijske duge
oblovine.


Br. 3


U r li eh, B.: Međusobno kemijsko djelovanje
šumskih ekosistema i njihovog okoliša.


Schweers, W.: Onečišćenje zraka i
vode kemijskom preradom drva.
Platzer, H. B.: O problemu stranih
radnika u šumskoj privredi.
R e i s s i n g e r, G.: Iskustva sa strojem
za popravljanje puteva R2.


Br. 4/5
Otto , H.-J.: Stanišni zahtjevi duglazije


— Mogućnosti za osnivanje kultura na
diluvijalnim tlima Niedersachsen-a.
H u s s, J.: Stoji li gospodarenje borovim
sastojinama u sjevernoj Njemačkoj
pred preokretom?


Hase , W.: Podizanje i gospodarenje sa


stojinama četinjača u Schleswig-Holstein


za vrijeme pruske uprave (1864—1945.).


Kleinschmidt, J.: Izbor plus stabala
borova, smreke i ariša istočnoevropskih
provenijencija za podizanje kultura
u Niedersachsen.


Gunia , St. et all.: Abies alba Mill, na
sjeveroistočnoj granici svojeg prirodnog
rasprostranjenja — Opažanja u NR Poljskoj.


Reck, S.: Vrijeme stvaranja izbojaka
i karakteristike rasta smreke — Prethodni
rezultati pokusa križanja.


Mann , H.-J.: Kalkuliranje sveukupnog
i čistog prihoda šumskog poduzeća —
Približna metoda pomoću novčanih prirasno-
prirodnih tablica.


Bitterlich , W.: Novi Tele-Relaskop.


Br. 6


Roeder, A. i Knigge, W.: Dali su
oštećenja kore uzrokovana divljači zbilja
toliko ozbiljna?


B rü n ig, E. F.: Korisnost rezultata ekoloških
istraživanja u tropima za ekologiju
prirodne okoline u SR Njemačkoj.


Liinzmann, L.: Troškovi prorjeda u
Finskoj.


Br. 7


Meyer , R.: Obrezivanje grana — Jedina
alternativa u sastojinama četinjača.


U r 1 i c h, B.: Ekonomske konzekvence
čovjekovog utjecaja na balans hranjiva u
šumskim ekosistemima.


Backhaus, G.: Sječa i izrada industrijskog
drva bukve različitih dužina sortimenata
u prorjedi.


Höfle , H.: Projektiranje radilišta pokretnih
strojeva za kresanje grana — Finski
stroj za kresanje i trupljenje Pika 50.


Br. 8


Rosznyay , Z.: Rezultati desetogodišnjeg
anketiranja posjetilaca šuma.
Munzel , E.: Rezultati natječaja za
projektiranje groblja u šumi.


P e s t a 1, E.: O izvlačenju helikopterima
i balonima u evropskim planinskim
šumama.


Br. 9


Petri , H.: Reguliranje prostora rasta


u mješovitim sastojinama bukve i smre


ke.


Türcke , F.: Ograđeno i slobodno lo


vište.


K1 i m e t z e k, D.: Šumske bolesti i


štetnici — Zajednička konferencija EPPO


i IUFRO, As/Norveška 1972.


Trzesniowski, A.: Izobrazba voza


ča zglobnih traktora u Austriji.


Br. 10
Becker , M.: Šumarska propaganda.
K e r t i n g, H.-U.: Izrada šumskih karata
i kartografija šuma u Niedersachsen.
G e r m a n n, D.: Ima li smisla računanje
amortizacije za šumsko zemljište?


373