DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 142     <-- 142 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Bernatzky Alojz: BAUM UND
MENSCH, nakladnik W. Kramer Frankfurt
a/M., 1973.


Sadržaj ove knjige od 200 stranica je


slijedeći:


I Stabla omogućuju naš život,


II Odnosi između čovjeka i stabla,


III Monografija stabala,


IV Portreti stabala,


V Njega stabla — kirurgija stabla.


»Kirurgiju stabla« obradio je Mi


chael Maurer.


U prvom dijelu autor je obradio funkciju
stabala, drvoreda i zaštitnih pojaseva
u gradskim aglomeracijama, podkrijepljenu
brojčanim podacima. Tako npr.
stablo svojom krošnjom zadržava 70—
90°/o prašine koja se nalazi u zraku od
prometa ili tvornica (na svakih 10 000 tona
smeđeg ugljena kod sagorjevanja u
zrak dimom ode oko tona pepela, a 1,5
tona sumpornog dioksida), ublažuje temperaturne
razlike do 3,5° C ili reducira i
do 90 %> radioaktivne tvari, također, zadržavanjem
u krošnji*. S druge strane drveće,
kao i grmlje i ostale biljke, u 12satnom
danu po ha potroše oko 900 kg
ugljičnog dioksida i proizvedu oko 600 kg
kisika. A kisik danas ne troši samo čovjek
i ostali živi svijet, nego i sve kotlovnice
i svaki auto! Pri tom valja nam se
sjetiti, da sat rada automobilskog motora
(sat vožnje automobilom) potroši, u


* Takove podatke iz domaćih izvora sadrži i
dizertacija dr. M. Sapunđžića koju je pod naslovom
»Fiskulturno rekreativne zelene površine
naselja« 1970. god. izdao Univerzitet u Novom
Sadu.
prosjeku, toliko kisika koliko čovjek za
cijeli dan!


U drugom dijelu autor prikazuje povezanost
čovjeka i stabla u arhiktekturi
(npr. stupovi), kiparstvu, slikarstvu i narodnim
običajima (badnjacima, »majbaum
« i dr.). U III. dijelu prikazano je
rasprostranjenje, dendrološke i ekološke
osobine za deset vrsta: bukve, hrasta kitnjaka
i lužnjaka, lipe, tise, masline, plutnjaka,
libanskog cedra, gingko-a i mamutovca
uz naglašavanje nekih njihovih
osobitosti, osobito starosti i dimenzija
pojedinih stabala. U IV. dijelu


— portreti stabala — autor je opisao
u osam naslova pojedina stabla
ili skupine stabala u Njemačkoj,
svjedoka starih vremena, kao npr. lipa
Kunigunde na Altenberhu kod Burgerotha
ili sudačka lipa u Monchsdeggingen-u
itd. te Abrahamov hrast kod Hebrona.
V dio — njega ili kirurgija stabala sadrži
niz prikaza o soniranju bolesnih ili
šupljih stabala, osiguranja stabala kod
izvođenja radova oko njih te presadnje
većih stabala, promjera do 25 cm, posebno
pomoću tzv. »Tree-Movera« kojim se
može izvaditi i prenijeti (prevesti) gruda
(bala) promjera do 2 met. i dubine do 1
met. Za presadnju takvog stabla s prevozom
do 20 km s 2—3 radnika potrebna
su svega tri sata rada (dakako da se istim
»Tree-Moverom« kopa i jama za sadnju).
Model iz 1973. godine može se montirati
na Unimog-vozilo, dok se za stariji stroj
moraju koristiti teži građevinski strojevi.


Knjiga je ilustrirana sa 107 slika na 48
tabli i 108 crteža u tekstu, a tehnička oprema
je prvorazredna.


Nabavna cijena 1974. god. bila je 108,50
dinara.


O. Hškorić