DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ŠUMSKA RENTA I USTAVNE ODREDBE


Dr. ing. BRANKO KRALJIĆ, redovni profesor — Zagreb


UVOD


Proizvodi iskorišćivanja šuma pri eksportu unovčavaju se na svjetskom
tržištu po općim cijenama. U tuzemstvu unovčavaju se pak po cijenama ugovorenim
u odnosnim samoupravnim sporazumima.


Isti proizvodi iskorišćivanja šuma proizvode se pod različitim konkretnim
uvjetima: prirodnim i onim umjetnim nastalim dodatnim ulaganjem
sredstava. Navedeni prirodni uvjeti negdje su, razumljivo, »izuzetno povoljni«
u smislu čl. 18. Ustava. Gdje je granica, tj. odakle počinju, »izuzetno povoljni«
prirodni uvjeti? Općenito se smatra, da se u svima proizvodnjama koje se
temelje na zemljištu kao ograničenom sredstvu proizvodnje — u smislu zakonitosti
tzv. lažne socijalne vrijednosti, poznate iz političke ekonomije —
vrijednosne cijene temelje pri uvjetima vlasništva nad zemljištem na najnepovoljnijim
uvjetima uz koje se mora proizvoditi da bi se pokrile društvene
potrebe putem tržišta; tako, u načelu, i u šumarstvu. Prema tome, »izuzetno
povoljnim« uvjetima možemo smatrati sve one uvjete koji su povoljniji od
onih koji su mjerodavni za tržišne cijene, pa omogućuju ostvarivanje većeg
viška proizvoda (rada) od normalnog. O kojim je prirodnim uvjetima u šumarstvu
riječ? Tu se ubraja tzv. stanište (klima i tlo) po plodnosti i položaju
prema tržištu, vrst i kakvoća te količina drvne mase po hektaru i intenzivnost
njezina prirašćivanja. O kojim je umjetnim uvjetima nastalim dodatnim ulaganjem
sredstava bila pak riječ? Tu se ubrajaju oni umjetni uvjeti koje je
stvorio čovjek-proizvođač svojim radom (besplatnim i naplativim) u iskorišćivanju
šuma, biološkoj reprodukciji posječene drvne mase (jednostavnoj
i proširenoj), popravljajući plodnost tla i šumske sastojine, podižući šumske
komunikacije i nabavljajući opremu za veću mehanizaciju svojeg rada.


Zbog toga što se proizvodi šumarstva unovčavaju po općim odnosno ugovorenim
cijenama a proizvode po konkretnim iskalkuliranim cijenama proizvodnje
(troškovi /s gledišta radne organizacije/ plus redovni akumulacija i
fondovi), dolazi do ostvarivanja manje ili veće zemljišne odnosno šumske
rente. Različiti prirodni uvjeti pogoduju stvaranju diferencijalne zemljišne
(šumske) rente plodnosi I i diferencijalne zemljišne (šumske) rente položaja


I. Različiti umjetni uvjeti pogoduju pak stvaranju diferencijalne zemljišne
(šumske) rente plodnosti II i diferencijalne zemljišne (šumske) rente položaja
II. Cijene svjetskog tržišta drva nastale su pod jakim utjecajem još uvijek
vladajućih na njemu kapitalističkih zakonitosti pa sadrže i apsolutnu zem