DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 133     <-- 133 -->        PDF

SIMPOZIJ ZA ORGANIZACIJU MREŽE
TRAJNO ZAŠTIĆENIH POVRŠINA U JUGOSLAVIJI
I NJIHOVO ISTRAŽIVANJE


Istraživanje na trajno zaštićenim površinama nameće se kao imperativ
ako se želi uključiti u međunarodnu podjelu naučnog rada na projektu »čovjek
i biosfera«. Ideja je pokrenuta na simpoziju Društva ekologa Jugoslavije
u Splitu 1971. godine a na prvom kongresu Ekologa Jugoslavije u Beogradu
1973. odlučeno je da se poduzmu konkretne akcije pa je formiran i odbor za
trajne površine.


Tim povodom održan je simpozij Društva ekologa Jugoslavije od 5—7. 5.
1975. god. u Ohridu na temu: Organizacija mreže trajno zaštićenih površina
u Jugoslaviji i njihovo istraživanje.


Na simpoziju je učestvovalo više od 100 članova Društva ekologa Jugoslavije,
iz svih republika i pokrajina, predstavnici zainteresiranih institucija
i društveno-političkih organizacija.


Radni dio simpozija počeo je držanjem dva plenarna referata. Prvi na
temu: Zadaća i značenje trajnih ploha za zaštitu i istraživanje ekosistema
naše zemlje, podnijet od prof. dr. Ljudevita Ilijanića. Drugi na temu: Ekosistemski
pristup biogeocenološkim proučavanjima naših ekosistema (iskustva,
značenje i perspektive), podnijet od prof. dr. Milorada Jankovića.


U diskusiji raspravljano je o brojnim pitanjima u vezi sa principima za
izbor trajnih površina, organizaciji mreže trajno zaštićenih površina, programu
za realizaciju istraživanja i metodici za istraživanje.


Na koncu simpozija prihvaćeni su slijedeći zaključci:


1. Mreža treba obuhvatiti sve karakteristične biogeocenoze na horizontalnom
i vertikalnom profilu kopna i mora Jugoslavije.
2. Pri konkretnom odabiranju površina treba dati prioritet: biogeocenozama
koje su specifične za određeno biogeografsko područje Jugoslavije,
biogeocenozama koje su u ovom smislu dosada studirane, degradiranim biogeocenozama,
biogeocenozama u kojima je antropogeni faktor dominantan
i sistematski činilac (agrobiocenozama) i biogeocenozama čije proučavanje
je opravdano sa društveno-ekonomskog stajališta.
3. Trajne površine u biogeocenozama šireg rasprostranjeni a trebaju se
odabrati u dogovoru s ostalim sekcijama Društva ekologa naših republika
i u skladu s međunarodnim programima »Čovjek i biosfera« (UNESCO), »Razrada
mera za zaštitu prirode« (SEV), »Program JUFRO«.
Po mogućnosti trebaju se birati trajne površine na graničnim područjima
između republika i pokrajina, kao što su npr.: Orjen, Maglić, Dinara,
Risnjak, šara, Prokletije itd.