DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 130     <-- 130 -->        PDF

INTERNACIONALNI SIMPOZIJ
O MEHANIZACIJI ISKORIŠĆIVANJA ŠUMA


(Finska — 25. do 31. 8. 1974)


U okviru redovne godišnje izmjene iskustava i raspravljanja problematike
iskorišćivanja šuma, na kojem sudjeluju nastavnici iz iskorišćivanja
šuma nekih zemalja Evrope, u vremenu od 25. do 31. kolovoza 1974. održan
je na području Finske simpozij o problematici mehanizacije i primjene mehanizama
u iskorišćivanju šuma.


Na ismpoziju su sudjelovali predstavnici slijedećih zemalja: Finske, Švedske,
Savezne Republike Njemačke, Njemačke Demokratske Republike, Poljske,
ČSSR, Mađarske, Austrije i Jugoslavije.


Simpozij se je odvijao u dva dijela: radni gdje su održani referati pojedinih
učesnika i terenski gdje se na terenu raspravljalo o mehanizaciji i njenom
korišeenju u Finskoj.


Organizator simpozija je bila Katedra za iskorišćivanje šuma Šumarskog
fakulteta u Helsinkiju — prof. dr. Kalle P u t k i s t o.


Prvi dio simpozija održavao se u istraživačko pokusnom centru Finskog
šumarskog instituta u Kullaa (20 km od Pori-a, a oko 190 km sjeverozapadno
od Helsinkija).


Ovaj moderno uređeni centar je vrlo pogodan za ovakove sastanke, a
inače služi za razne kurseve što ih održava Finsko ministarstvo šumarstva za
stručnjake u proizvodnji.


Iz Jugoslavije su na simpoziju sudjelovali prof. dr. R. Benić, prof. dr. A.
Krivec i kao gost mg. I. Knežević.


Navodimo samo popis održanih referata i to redom kako su održani (abecedni
red).


1.
R. B e n i ć (SFRJ), Stanje i problemi mehanizacije iskorišćivanja šuma;
2.
O. Berggrun d (Švedska), Položaj mehanizacije i tendencije razvoja
u iskorišćivanju šuma u Švedskoj;
3.
F. Hafne r (Austrija), Pitanje planiranja i stanje mehanizirane izgradnje
puteva u Austriji;
4.
I. He r pa y (Mađarska), Mogućnost primjene forwardera i procesora
u srednjeevropskim šumama listača;
5.
M. K a h a 1 a (Finska), Stupanj mehanizacije radova u šumi i njen razvoj
u Finskoj;


ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 131     <-- 131 -->        PDF

6.
J. Kald y (Mađarska), Granice primjene traktora točkaša i gusjeničara
u Mađarskoj;
7.
E. Ka m in sk i (Poljska), Metode optimalizacije procesa izrade u integriranom
šumsko industrijskom pogonu;
8.
M. Kantola, P. Haataja (Finska), Razvoj strojeva za obradu tla
u šumarstvu;
9.
I. Kostro n (ČSSR), Helikopter kod transporta drva u ČSSR;
10.
A. Krive c (SFRJ), Štete na sastojinama kod sječe i transporta prorednog
materijala;
11.
W. Pampe l (DDR), Izrada kod proreda u Njem. D. R. — pregled i
pojedina pitanja;
12.
E. P e s t a 1 (Austrija), Granice mehanizacije u brdskim šumama;
13.
H. Platze r (SR Njemačka), Mehanizacija i potreba radne snage;
14.
E. Rona y (ČSSR), Sistemi sječe i izrade i razvojne tendencije mehanizacije
u šumarstvu ČSSR;
15.
A. S t a a f (Švedska), Tehnički aspekti oplodnih sječa;
16.
J. T i m i n g e r (SR Njemačka), Sistemi iskorišćivanja kod proreda
Osim ovdje navedenih referata pročitani su neki referati poslani na simpozij
čiji autori su bili spriječeni da sudjeluju na istom.


1.
Le win - W. La s da o (SSSR), Perspektive razvoja mehanizacije uzgojnih
sječa u SSSR-u;
2.
Gh. I. Ionasc u (Rumunjska), Gledište kod gradnje i korišćenja
šumskih žičara u Rumuniji;
3.
M. Kubia k (Poljska), Utjecaj upotrijebljenih oruđa kod uzgojnih
sječa u mladim borovim sastojinama.
Nakon referata razvila se plodna diskusija po cjelokupnoj problematici.
U vezi sa simpozijem organizirani su posjeti nekim većim radilištima i
pogonima nekih kombinata za eksploataciju i preradu drva, kao i tvornicama
strojeva.


Prvi od tih kombinata je bio W. Rosenlew u Pori-u. Među ostalim, ovaj
kombinat posjeduje 91.000 ha vlastitih šuma, a u 1973/74. u svojim pogonima
eksplotacije proizveo je 160.000 m3 drva u vlastitim sumarna te u šumama
drugih 620.000 m3 (kupnja na panju) i kupio na skladištima drugih 320.000 m3
oblovine. Tako je zapravo preradio 1,100.000 m3 oblovine. Od ove mase otpalo
je na pilanske trupce četinjača 65 %, celulozno i ogrijevno drvo 27 % i tehničko
drvo listača 8 %.


Posjetili smo radilište poduzeća u jednoj privatnoj šumi, gdje se siječe


1.400 m3. Na sječi i izradi radi 7 rušača, jedan »forwarder« i jedan Pika-50
procesor. Sječa i izrada započeta je 17. kolovoza, a dovršena će biti 6. rujna.
Tehnologija rada na sječini je slijedeća:


1.
Obaranje motornim pilama (80—100 nvVdan);
2.
Izrada — procesori Pika-50 (80 m3/dan);
3. Izvlačenje — forwarderi (80—100 m3/dan).
Ukupno se za jedan m3 sortimenata troši 0,04 dana ljudskog rada.


ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Pilana Seikum Sake, koju smo posjetili, proizvodi oko 208.000 m3 piljene
građe.


Drugi veliki kombinat, koji smo posjetili bio je Nokia Oy, sa sjedištem
u Noki-i (nedaleko Tampere-a). Među brojnim djelatnostima kojima se bavi
ovaj kombinat spominjemo samo proizvodnju papira i celuloze koja čini ca


220.000 tona te piljene građe 36.000 m3. Za ovu količinu proizvoda prerađeno
je 644.200 m3 celuloznog drva te 84.100 m3 pilanskih trupaca. Obzirom na potražnju
celuloze, velik dio drveta sposobno za trupce prerađen je u celulozno
drvo.
Celulozno drvo se do tvornice dobavlja kamionima i splavima, a svi podaci
o količini se odmah obračunavaju iz podataka o težini tovara.


U toku ekskurzije posjetili smo radilišta na kojima rade »harvesteri«.
Općenita karakteristika područja koja smo posjetili je da se sječa i izrada
sortimenata vrši u šumi, a mehanizacija koja se koristi su bilo motorne pile
uz kombinaciju procesora i forwardera, bilo harvesteri uz forwardere za izvlačenje
do cesta. Dalji transport se obavlja kamionima ili splavarenjem.


Vrlo uspješno je organiziran posjet tvornici Valmet, koja proizvodi teške
forwardere i harvestere, kao i tvornici Lokomo, specijaliziranoj za tešku šumsku
mehanizaciju.


Organizacija simpozija je bila odlično pripremljena te je omogućila uvid
u najnoviji razvoj šumske mehanizacije u Finskoj.


Prof. dr. Roko Benić


NOVO IZDANJE!


Tablice za kubiciranje trupaca


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske izdao je novo —
praktično — izdanje Tablica za izračunavanje kubnog sadržaja izrađenih
trupaca (klada) na 2 decimale, a za promjere 0 10—120 cm i dužine
od 0,1—10 metara. Brojke tiskane su u 2 boje (promjeri trupaca u
crvenoj, a dužine u crnoj boji). Veličina ovih tablica-skrižaljki je džepnog
formata 14 x 23 cm i u tvrdom kartonskom — povezu. Ove praktične
tablice namijenjene su šumskom i drv.-industrijskom tehničkom
osoblju, šumarijama, šumskim gospodarstvima, drvno-industrijskim
poduzećima, đacima srednjih šumarskih i drvno-ind. škola, studentima
Šumarskih fakulteta, kao i svima onim radnicima koji vrše premjer
izračunavaju kubni sadržaj i izrađenih trupaca (klada). Cijena tablica
s poštarinom iznosi 35 dinara.