DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 13     <-- 13 -->        PDF

predenju i zaštiti šuma na kršu udruživala bi u Zajednicu sredstva i Republika
na temelju člana 119. Ustava koji ju obavezuje da »zakonom utvrđuje izvore
sredstava za pošumljavanje krša i goleti te zaštitu šuma od požara«. Visina
doprinosa Republike trebala bi biti jednaka visini doprinosa koji za unapređenje
šuma na kršu izdvaja šumarstvo.


*


Izložena stanovišta za rješavanje problema šumarstva na kršu koja bi
trebalo uvažiti kod donošenja zakona o šumama u skladu su s ustavnim načelima,
politikom, mjerama i aktima koji ta načela razrađuju, naročito s Društvenim
dogovorom o izjednačavanju uvjeta privređivanja i raspodjele dohotka,
a i temeljena su na iskustvima drugih republika.


Na kraju treba naglasiti da na sistemsko rješenje položaja šumarstva na
kršu obavezuju i niz zaključaka i odluka Sabora, njegovih vijeća i komisija
(Zaključak o protupožarnoj zaštiti šuma, toč. 3, Sabor SRH — NN 56/71;
Zaključak o provođenju mjera u oblasti zaštite od požara, toč. 9, Sabor SRH,
Organizaciono političko vijeće — NN 29/73; Zaključak Komisije za društveni
nadzor Sabora povodom razmatranja stanja i korištenja šumskog fonda od


17. III 1972. točka 5.)
Split, srpnja 1975. god.