DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 128     <-- 128 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb , Mažuranićev trg 11


Telefon: 444-206


Broj: 148/75


U suradnji sa Šumarskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, Republičkim zavodom
za zaštitu prirode i Šumarskim institutom u Jastrebarskom, Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske organizira znanstveno-stručno Savjetovanje:
ULOGA ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE
ÖKOLINE S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKO PODRUČJE.


Upravni odbor potpisanog Saveza odlučio je da se ovaj znanstveno-stručni skup
održi 4—6. ožujka 1976. g. u Zadru.


Svrha organiziranja ovoga Savjetovanja jest:


1.
Okupit i znanstveno-stručni potencijal svih zainteresiranih
stručnjaka za daljni korak u rješavanju interdisciplinarne problematike
zaštite čovjekove okoline.
2.
Kroz podnijete referate i diskusiju upozorit i na moguća
rješenja uočenih problema i njihovu primjenu u praksi.
3.
Putem podnesenih referata utvrditi i identificirati
uzročnike degradacije, kao i ponašanje čovjeka na šume i zemljišta
Jadranskog područja.
4.
Stvorit i znanstveno-stručnu podlogu za daljnu razradu u-
loge i vrednovanja općekorisnih funkcija šuma, kao i ocjeniti
realne opasnosti od poremećene ekološke ravnoteže.
5.
Istaknut i odgovornost društvene zajednice u rješavanju
problema pošumljivanja krša dalmatinsko-primorskog područja
odnosno čitavog priobalnog područja Jadrana.
Želimo ponovno naglasiti da je svrha ovog Savjetovanja s t r učno-znan stvena
i propagandna, kojom želimo još više proširiti saznanja i iznijeti
sadašnju problematiku, potkrijepljenu novim dokazima i činjenicama, ekološkim
promjenama i neslaganjem s dosadašnjim vrednovanjem općekorisnih funkcija
šumske vegetacije jadranskog područja, kao i brigom oko uzgajanja, čuvanja i zaštite
šuma.


Uz ostalo, Savjetovanjem želimo istaknuti kako se olako poseže za šumom i
šumskom vegetacijom Jadrana i daje prednost nekim drugim granama privrede, što
svakako nije u skladu s Ustavnim postavkama i odredbama Zakona o šumama, gdje
je određeno posebno mjesto i uloga šuma, a napose u zaštiti čovjekove
okoline.


Turističko-rekreacijski potencijali priobalnog područja Jadrana su — u smislu
prirodnih mogućnosti — u opadanju. I to u onim dijelovima toga područja gdje je


NAPOMENA:


Ovaj je dopis upućen znanstvenim i stručnim radnicima-pojedincima, znanstvenim i stručnim


radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije, teritorijalnim gumarskim društvima,


Društvima IT organizacija, članovima Redakcijskih odbora Šumarskog lista (međurepublič


kom i terenskom) i si.