DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 127     <-- 127 -->        PDF

pukotina između njih. Mijenja se i sastav vrsta, a kao primjer navodim predjel
Viševicu kod sela Petrčana. To je onaj predio, između Zadra i Nina, kojeg
je Fortis opisao kao »porez smričaka dužine oko jedne milje« (I — 28),
a koji je takav bio i 1952. godine. Danas, 1975. godine, međutim, iznad srnrika
uzdižu se borovi (alepski i primorski) iz naleta sjemena nedaleke kulture te
stabla crnike i planike, koje su se razvile iz starih panjeva ili točnije žilišta
nekadanjih stabala, a ispod i između smrika ima i podmlatka ne samo borova,
nego i crnike, planike i zelenike.


O.
Piškorić
NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST U 1976. G.!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kao izdavač
našeg najstarijeg stručnog časopisa, prisiljen je da realno povisi pretplatu na Šumarski
list u 1976. godini i to:


1. Pojedinci
100 din.
2. Umirovljenici, studenti i đaci 30 din.
3. Ustanove i organizacije 400 din.
4. Inozemstvo
16 dolara USA
Razlozi i detaljno obrazloženje ovoga povišenja pretplate vidljivo je i dokumentirano
u Zapisniku 16. sjednice U. O. Saveza od 11. 9. 1975* g. (zapisnik je objavljen
u Š. L. br. 7—10/75). Iz detaljnog financ. obrazloženja u spomenutom zapisniku
vidi se znatan porast troškova papira i tiskarskih usluga, kao i malenaza stručni list ovakovog ugleda i dugogodišnjeg izlaženja — tiraža.
Dovoljno je ovdje iznijeti podatak da jedan (1) primjerak kompletnog godišta
Š. L. s 550—600 stranica sadržaja stoji izdavača 321.— din. Međutim istodobno
pojedinac-pretplatnik svojom godišnjom pretplatom od 100.— din. pokriva tek
30 %> ovih izdataka, dok je bespredmetno ovdje uspoređivati spomenute izdatke i
pretplatu umirovljenika, studenata šumarskih škola i fakulteta, đaka i si., čija iznosi
30.— din. godišnje.


Uvjereni smo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa uvažiti
dato obrazloženje i pružiti nam daljnu podršku.


Uredništvo Šumarskog lista će svojim daljnim zalaganjem, i uz redovitije izlaženje,
nastojati svim silama da dade časopisu što prikladniju, korisniju i atraktivniju
fizionomiju, kao i sadržaj lista usmjeriti što više potrebama prakse i terena!


I na kraju, molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L.
za 1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.


Naš bankov. račun: 30102-678-6249


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
Zagreb, Mažuranićev trg 11


357