DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 126     <-- 126 -->        PDF

3.2 Fortis dosta često ne ostaje samo na konstataciji činjenica i stanja
nego daje i sugestije za bolji rad, za intenzivnije ili racionalnije korišćenje
proizvodnih potencijala. Tako, nakon konstatacije da na česmini u Dalmaciji
nije pronašao Kermes ušence, odnosno grimiznjake, piše, »da bi bilo vrlo korisno
nabaviti ovog skupocjenog ušenca iz Levanta i nastaniti ga ovdje. Osnovana
je nada, nastavlja dalje, da bi Dalmacija kroz kratko vrijeme bila u mogućnosti
tržištu ponuditi jedan novi proizvod« (I — 29).
U okolici Ostrovice, piše Fortis, »iz jasena se može dobiti obilje najbolje
mane, ali ovdje nema tko poučiti Morlake kako se to može postići zarezivanjem
« (I — 56). Za svog, već spomenutog, prijatelja iz Pirovca navodi kako
ovaj brižno njeguje mlade jasene čišćenjem od okolnog grmlja i suvišnih
izdanaka da ova ojačaju i da u kraćem vremenu budu sposobna za vađenje
mane (I 237).


Fortis je ispitivao i mogućnost dobivanja smole iz tršlje (na području
sela Pirovac) i utvrdio da i tanja stabla, »opkoljena dračom i korovom, daju
doduše manje količine smole, ali vrlo dobre kvalitete« (I — 237).


Videći kako narod u Trogirskoj Zagori u oskudici koristi za hranu i korijenje
Asphodeles-a pripremajući od njega »bijedni kruh koji ih čini nemoćnim
i koji šteti zdravlju . . ., odnosno kojeg uživanje uzrokuje želučane
bolove i krvarenja«, Fortis kaže, da se »ne može dovoljno načuditi kako se
veleposjednici i feudalci malo staraju za izdržavanje puka. Pitomi kesten,
nastavlja dalje, »mogao bi po bregovima unutrašnjosti zemlje dobro uspijejevati
i osiguravati blagotvornu hranu za siromašne. Sada se u cijeloj Provinciji
ne može naći ni jedno jedino stablo ove vrste« (II — 9).6


4


Kako je već naprijed rečeno, Fortis u svojim »pismima o putovanju po
Dalmaciji«7 daje malo podataka o šumama i šumskoj vegetaciji, ali i ti su
dovoljni da ocijenimo tadašnje stanje te vegetacije. Takvo je stanje šumske
vegetacije ne samo u Dalmaciji, nego i na primorskoj strani Velebita8. Takvo
je stanje trajalo sve do naših dana, kada nestaju »stravični izgledi . . . golih
bregova« (Fortis, I — 236), jer zelenilo drveća, grmlja ili trava svakim danom
sve više i više pokriva bijele površine vapnenca. Zahvaljujući ne samo ukinuću
koza nego i preorijentaciji privređivanja stanovništva (industrijalizaciji)
te elektrifikaciji, šumsko drveće i grmlje »uskrsava« na kamenjarima ili
naseljava površine na kojima je napuštena poljoprivredna površina (vinogradi).
Na nekim kamenjarama trebalo je proteći i više od 20 godina da bi se
prošarala grmljem. Da li će se na pojedinim kamenjarama razviti i šuma, tj.
i viša i jače razvijena stabla ovisi o staništu, o uslojenosti stijena i dubini


6 O mogućnostima uzgoja pitomog kestena Fortis je na prvoj sjednici Gospodarskog
društva u Splitu (kojeg je bio i član) 1780. godine održao predavanje koje
je te iste godine i tiskom objavio pod naslovom »Delia coltura del castagno da introdursi
nella Dalmazia marittima e mediterranea.


7 Fortis je »Putopis o Dalmaciji« objavio u obliku pisama različitim ličnostima,
od političara do znanstvenika.


8 Piškorić, O.: Dvijestogodišnjica značajnih dokumenata našeg šumarstva; Šumarski
list, 1965. str. 463.