DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZ POVIJESTI NAŠIH SUMA


ŠUME I ŠUMSKA VEGETACIJA U FORTISOVU
»PUTOPISU O DALMACIJI«


1


Alberto F o r t i s, rođen u Padovi 1741. godine, školovao se za svećenika,
ali je svoj život posebno posvetio prirodnim naukama. Zanimala ga je i etnologija,
zemlja i ljudi, pa je u cilju istraživanja proputovao zemlje od Švicarske
do Jonskog mora. Od svih objavljenih radova, kako kaže Ž. Miljanić1,
najznačajniji mu je prikaz Dalmacije pod naslovom »Viaggio in Dalmazia
Dell´abate Alberto Fortis«, tj. Putoipis o Dalmaciji. Da je ovo djelo bilo traženo
u tadanjoj Europi svjedoči i činjenica, što je pored izdanja na talijanskom
jeziku, 1774. god. u Veneciji, izdano i na njemačkom, 1776. i 1797. god. u Bernu2,
te na francuskom, 1778. god. također u Bernu. Ovaj Fortisov Putopis
posebno je značajan za nas na općekulturnom planu, jer se preko njega cijeli
svijet upoznao s našom narodnom pjesmom o Hasanaginici3.


Svoja putovanja, bila su dva, odnosno istraživanja Fortis je proveo u prvoj
polovini osmog decenija XVIII stoljeća, te je, kako dokazuje izdanje na
talijanskom jeziku, u kratko vrijeme bio u mogućnosti i objaviti rezultate svojih
istraživanja. Ne ulazeći u prikaz ovog zanimljivog i dokumentiranog djela
navodimo samo da bi ga bilo korisno izdati i u hrvatskom prijevodu, o čemu
je uostalom bilo prijedloga u posljednje vrijeme u našoj javnosti. Djelo je
objavljeno u dva sveska. U prvom dijelu obradio je sjeverozapadni dio Dalmacije
(do .uključivo, područja Šibenika), s pripadnim otocima, a u drugom
dijelu ostali dio Dalmacije do rijeke Neretve i srednjedalmatinske otoke; u
prvom dijelu prikazao je i običaje te ponašanje »Morlaka«, tj. seljačkog stanovništva
Dalmacije. Područje tadanje Dubrovačke republike nije prikazano
jer je u Dubrovniku boravio između 1779. i 1783 (tri puta).


Prije Dalmacije Fortis je obišao otoke Cres i Lošinj te rezultate svojih
istraživanja i zapažanja objavio u posebnoj publikaciji4.


1 Miljanić, Ž.: Iz korespodencije Alberta Fortisa, Zagreb, 1952.
a Prvo izdanje na njemačkom objavljeno je pod originalnim nazivom, tj. »Reise
in Dalmatien«, a drugo, tj. ono u 1797. godini objavljeno je pod naslovom »Fortis
Reisebeschreibung von Dalmatien geographische, historische, naturalistische Denkwürdigkeiten
— Auch von dem Sitten der Morlaken.«
3 Fortis je toj pjesmi dao naslov
»Xalostna piesanza
plemenite
Asan-Aghinize«
4 Naslov te publikacije glasi: »Saggio d´Osservazioni sopra l´Isola di Cherso


e d´Orsero D´Alberto Fortis, Venezia, 1771.


353