DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 117     <-- 117 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


ŠTO (NE) ZNAMO O CERATOSTOMELLI MEROLINENSIS GEORG.


MARKO CVITIĆ, dipl. ing. šum.
Šumsko gospodarstvo »Hrast« Vinkovci


Ovu bolest odnosno gljivu je otkrio Dr Petar Đorđević 1927. g. na
hrastu lužnjaku (Quercus robur) u šumskom predjelu Merolino, tada pod upravom
Šumarije Mikanovci, danas u sastavu šumarije Strizivojna. U spomen
šumskom predjelu, gdje je pronašao ovu gljivu nazvao je Cerotostomella
merolinensis. Iza toga je pronašao ovu bolest u šumskom predjelu Migalovci,
Blata, Kragujna i Žutica.


Proučavajući ovu gljivu uspio ju je uzgojiti na umjetnom supstratu i dobiti
plodna tijela identična onima u prirodi, te je tako utvrdio, da se radi o
novoj, dosad neotkrivenoj vrsti. O tom svom otkriću objavio je svoje nalaze
u obliku brošure 1930. g.


Autor je opisao, da se na kori zaraženih stabala javljaju karakteristične
mrke, crne mrlje, kao posljedica curećeg soka. Zatim crvenilo lišća, koje nastaje
zbog stvaranja antocijana uslijed pomanjkanja vode u lišću. Do pomanjkanja
vode u lišću dolazi zbog stvaranja tila u stanicama bjeljike, koje začepljuju
provodnost stanica. Ovim začepljenjem nastaje oskudica vode u
stanicama iznad ovih, te radi toga dolazi do stvaranja antocijana u lišću što
konačno izaziva umiranje svih ovih stanica. Osim toga, navodi da se gljiva u
drvetu širi putem provodnih stanica u vertikalnom smjeru, a sržnim tracima
u horizontalnom smjeru. Većinom je našao zarazu na ozljeđenim stablima.
Autor navodi da spomenuto crvenilo lišća može prevariti, jer se čini kao mlado
lišće, ali svako ovakvo stablo se ubrzo osuši. On je otkrio, da spore gljive
kliju u toku jednog dana u visećoj kapi vode.


P. Graebner je dokazao, prema autoru, da se crvenilo lišća može umjetno
izazvati kod vrsta drveća, koje stvaraju crvenila u lišću, na taj način, što se
list ili grančica zalomi i tako smanji pritjecanje dovoljne količine vode.
Muench je dokazao, po navodu autora, da u svježoj i živoj bjeljici nema
gljive, a odsutna je iz razloga, što u takovim stanicama nema dovoljno zraka,
koji je neophodan za razvoj gljive, jer ga je tu istisnula voda.


Muench je također dokazao, da se najbrže gljiva razvija u starijem dijelu
bjeljike, čije stanice imaju više zraka, kao i da se gljiva brzo razvija u posječenom
drvu, jer brzo gubi vodu, umjesto koje dolazi zrak, bez kojega se
gljiva ne može razvijati. (Navedeno u ovom pasusu, shvatio sam da se odnosi
na sve gljive, a ne samo na C. merolinensis Georg.)


Dr P. Đorđevi ć pretpostavlja, da se zaražavaju stabla kroz mehaničke
mrazopucline, ozljede od tuče i slično. On navodi, da su se sva stabla posušila,