DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Poplav a — 1972. ŠG Našice, Bilje, Osijek, — 1974. ŠG Osijek


Puževi — 1972. ŠG Zadar


Sr i je ž — 1974. šumarski institut za četinjače


Tuč a — 1972. ŠG Bilje, Podravska Slatina, Zagreb, — 1973. ŠG Bilje


V j eta r — 1972. ŠG Delnice, Bilje — 1974. ŠG Našice
Voluharic e — 1972. ŠG Bilje, Osijek, — 1973. ŠG Osijek


Usporedimo li broj vrsta štetnika ovog posljednjeg trogodišta s njihovim
brojem u trogodištu 1969—1971, u posljednjem je trogodištu zabilježeno 14
vrsta više.


Od opasnih je štetnika u ŠG Bilje stalno prisutna Dothichiz a populea
i Marssomina brunnea te Melampsora vrste, a u Šumarskom
institutu za četinjače u Jastrebarskom Fusarium-vrste. Ima dosta slučajeva
pojave osipa borovih iglica Lophodermium pinastri i hruštevih grčica. U ŠG
Osijek i Vinkovci stalno se nailazi i na Phyllocnistis suffusella pa Phyllodecta
vitellinae. U rasadnicima istočne Slavonije zapažena je 1974. godine i Microsphaera
alphitoides. U njima su česte i zlatice (Chrysomelidae). Štete od divljači
su stalno prisutne u rasadnicima ŠG Bilje, donekle i ŠG Osijek, dok u
Vinkovcima u posljednje dvije godine nisu zabilježene.


Ostali mnogobrojni štetnici, gljive i insekti pojavili su se u nekim šumskim
gospodarstvima, kao što se iz popisa vidi, u pojedinim godinama. Tako
isto, veće štete od korova, životinjskih organizama te atmosferskih sila. U
nekim je rasadnicima zapažena i klorotičnost biljaka.


Završavajući ovaj izvještaj i prikaz stanja rasadnika u SR Hrvatskoj od
1972—1974. godine zahvaljujemo drugovima koji su ih na terenu sabrali, kao
i aps. šumarstva Nevenki Brzac i asistentu Stjepanu Opaličkom, da su ti podaci
uneseni u specijalne kartice te po N. Brzac brojčano sređeni i verificirani.


ZAKLJUČAK


I u zaključku moramo u prvom redu istaći već spomenutu činjenicu da
broj rasadnika i u njima uzgojenih sadnica od 1966. god. pa do danas stalno
opada. God. 1966. je u 211 rasadnika na površini od 615,83 ha stajalo 49,945.270
bjelogoričnih i crnogoričnih biljaka.


Koncem 1974. godine u 144 rasadnika na površini od 407,14 ha stajalo je
samo 19,912.630 bjelogoričnih i crnogoričnih biljaka. Bez obzira što nemamo
sve podatke iz nekoliko gospodarstava, možemo zaključiti da je rasadnička
površina za 8 godina smanjena za oko 33 %, a proizvodnja sadnica za oko
66%. — Ovakovo stanje — u koliko nije proizvodnja sadnica nadomještena
sjetvom sjemena ili uspješnim prirodnim pomlađivanjem — znak je velikog
nazadka na području podizanja i obnove šuma.


Stanje šumskih rasadnika u dalmatinskom području Hrvatske još je
uvijek kritično, ono se od 1971. godine nije popravilo, tako da i sad vrijede
napomene i prijedlozi navedeni u »Zaključku« na strani 110 — Šumarskog
lista br. 3 i 4, 1973.