DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Ustanovlj ene štetnike svrstali smo po abecednom redu i označili godine u
kojima su se u pojedinom Šumskom gospodarstvu pojavili. Na taj smo način
sastavili pregledni popis svih vrsti štetnika sa naznačenim godinama i područjima
njihove pojave iz čega možemo zaključiti učestalost i proširenost
štetnika.


Popis ustanovljenih štetnika:


Gljive i insekti:


Acantholyda sp. — 1972. SG Sisak
Acarinae — 1972. ŠG Varaždin
Acronicta megacephala — 1972. ŠG Vinkovci
Acronicta rumicis — 1973. ŠG Vinkovci
Actinothyrium marginatum — 1974. ŠG Zagreb
Adelgeslaricis — 1972. ŠG Karlovac, Varaždin, Zagreb
Adelgida e (hermesi) — 1972. ŠG Varaždin, — 1974. ŠG Zagreb
Aphididae — 1974. ŠG Bilje


Byctiscu s sp. (vrste cigaraša) — 1972. ŠG Bilje
Byctiscus populi — 1972. ŠG Vinkovci, Zagreb


Cecidomyia m argine m to rquens — 1972. ŠG Bilje
Cer es a bupalus — 1972, 1973. i 1974. ŠG Vinkovci
Centrosus cornutris — 1973. ŠG Vinkovci
Cherme s abieti s — 1972. ŠG Karlovac, Osijek, Zagreb, 1974. ŠG Zagreb
Chermes viridis — 1972. ŠG Kutina, Karlovac, — 1973. ŠG Zagreb,


1974. ŠG Varaždin
Chlorophanus viridis —1972. ŠG Osijek, — 1973. ŠG Bilje, —


197, 1973, 1974. ŠG Vinkovci
Cnaphalodes strobilobius — 1972, 1973, 1974. ŠG Zagreb
Cnaphalodes viridis — 1974. ŠG Varaždin
Coleosporu m sp. — 1973. ŠG Karlovac, 1974. ŠG Drniš, Zagreb
Croesus septentrionalis — 1973. ŠG Bilje, Osijek
Cryptorrynchus lapathi — 1972. ŠG Bilje, Vinkovci, 1973. ŠG Bilje,


Varaždin, Vinkovci, 1974. ŠG Bilje
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin-Svn.-


Dothichiza populea Sacc et Biard. — 1972, 1973, 1974 ŠG Bilje,


1972. ŠG Osijek, Varaždin, 1973. ŠG Varaždin
Dasyneura marginemto rquens — 1972, 1973, 1974 ŠG Vinkovci
Dreponopeziza Salicis —1972. ŠG Koprivnica


Earias chlorana — 1973, 1974. ŠG Vinkovci
Evetri a sp. — 1972. ŠG Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Zagreb,
1973. ŠG Šibenik, 1974. ŠG Bilje, Zagreb


Fusariu m sp. — 1972, 1973, 1974. Šumarski institut za četinjače,
1972. ŠG Bilje, Podravska Slatina, Šibenik, Zadar, 1973. ŠG Bjelovar,
Drniš, Knin, Našice, Podravska Slatina, Šibenik, Zadar, — 1974. ŠG
Bjelovar, Knin, Zadar