DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Proizvodnja biljaka bila je tu u 1974. godini najniža. Iznosila je 4,630.300
prema 8,346.850 koliko je iznosila 1971. godine.


U rasadnicima Dalmatinskog područja:


God. bilj. listača bilj. četinjača svega biljaka


1971. 30.187 76.388 106.575
1972. 13.423 275.109 298.532
1973. 48.114 271.524 319.638
1974. 20.818 200.517 221.335


Iz tog područja nemamo sve podatke. Imamo sve podatke samo o broju i
površini rasadnika (izuzev ŠG Dubrovnika za 1972. godinu). Za tu kao i za
1974. godinu nisu nam dali podatke o broju uzgojenih biljaka ŠG Šibenik,
Split, Makarska, Dubrovnik i Metković. To vrijedi i za 1973. godinu izuzev ŠG
Splita i Makarske. Ipak, možemo općenito zaključiti da je uzgoj biljaka u
rasadnicima, prema onom u 1971. godini, vjerojatno nešto povećan.


REKAPITULACIJA PODATAKA OD 1971. DO 1974. GODINE


Godina Broj ra- Površina ra- Broj biljaka u rasadnicima
sadnika sadnikaha listače četinjače ukupno
1971. 147 403.24 1,912.084 22,130.810 24,042.894


1972. 158 428,62 2,433.732 22,450.238 24,883.970
1973. 107 365,52 1,632.406 12,817.233 14,449.639
1974. 144 407,13 5,439.468 14,473.163 19,912.631


Iz rekapitulacije 1971—1974. godine možemo zaključiti da je prema 1971.
godini broj rasadnika u 1974. nešto opao (3), rasadnička površina se povećala
za 3,89 ha, dok je broj proizvedenih biljaka manji 4,130.263). Usporedimo li
ove podatke iz 1974. godine s onima iz 1966. godine, vidimo da je broj naših
rasadnika, njihova površina i količina proizvedenih biljaka u njima za tih 8
godina jako nazadovala. Tada smo imali 211 rasadnika (prema današnjih 147)
s površinom od 615,83 ha (prema današnjoj od 407,13 ha) i proizvodnju od
49,945.270 biljaka šumskog drveća (prema današnjoj od 19,912.631). To znači
da je koncem 1974. godine broj rasadnika manji za 30% dok se u rasadnicima
uzgojilo za oko 66% manje biljaka nego 1966. godine, što je očito i velik nazadak.


Kakovo je bilo brojčano stanje rasadnika, njihova površina i broj uzgajanih
biljaka listača i četinjača po šumskim gospodarstvima u 1972, 1973. i
1974. godini za svako područje vidimo iz tabelarnog pregleda tih podataka
za pojedinu godinu.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMSKIH RASADNIKA
U GODINAMA 1972, 1973. I 1974.


Tijekom posljednje 3 godine pojavljivale su se i činile štete u našim rasadnicima
mnoge vrste gljiva i insekata, dok su oštećivanja od drugih biljnih
i životinjskih organizama bila rjeđa, mjesna i ograničena na pojedine godine.