DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 103     <-- 103 -->        PDF

u god. 1971. bilo je 67 rasadnika sa površinom 235,40 ha,
u god. 1972. bilo je 71 rasadnik sa površinom 238,56 ha,
u god. 1973. bilo je 45 rasadnika sa površinom 223,83 ha,
u god. 1974. bilo je 56 rasadnika sa površinom 233,57 ha.


I u ovom području ima 1973. godine najmanje rasadnika (45) s površinom,
koja je također najmanja (223,83 ha). U 1974. godini je 11 rasadnika te
oko 1,83 ha rasadničke površine manje nego u 1971. godini.


Hrvatsko primorsko područje s Istrom sa ŠG Senj i
Buzet te dio ŠG Delnice imalo je:


u god. 1971. 19 rasadnika sa površinom 21,00 ha,
u god. 1972. 23 rasadnika sa površinom 26,50 ha,
u god. 1973. 14 rasadnika sa površinom 22,46 ha,
u god. 1974. 21 rasadnik sa površinom 33,69 ha.


U tom je području 1973. godine broj rasadnika (14) najmanji, dok je rasadnička
površina za 1,46 ha veća od one u 1971. godini. U 1974. godini 2 su
rasadnika više, a rasadnička površina za 12,69 ha veća od one u 1971. godini.


Ličko-goransko područje sa ŠG Gospić, Ogulin i Delnice imalo
je:
u god. 1971. 5 rasadnika na površini od 52,00 ha,
u god. 1972. 5 rasadnika na površini od 54,00 ha,
u god. 1973. 4 rasadnika na površini od 35,00 ha,
u god. 1974. 4 rasadnika na površini od 39,00 ha.


Veličina rasadničke površine u tom području je u 1973. godini najmanja


— 35 ha. U 1974. godini 1 rasadnik i 13 ha rasadničke površine je manje nego
u 1971. godini.
Dalmatinsko područje sa ŠG Knin, Zadar, Šibenik, Drniš, Split,
Makarska, Dubrovnik i Metković imalo je:


u god. 1971. 19 rasadnika na površini od 11,10 ha,
u god. 1972. 18 rasadnika na površini od 13,08 ha,
u god. 1973. 14 rasadnika na površini od 9,42 ha,
u god. 1974. 17 rasadnika na površini od 12,28 ha.


I u tom je području 1973. godine najmanji broj rasadnika (14) i najmanja
površina 9,42 ha. U 1974. godini 2 su rasadnika manje, ali 1,18 ha rasadničke
površine više nego u 1971. godini.