DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 101     <-- 101 -->        PDF

3.
B 1 ö c h e r, K., 1972.: Kann durch Forstliche Massnahmen eine entschiedende
Verbesserung der grossräumigen Wasserversorgung erreicht werden?; Allgemeine
Forst Zeitschrift 39, München.
4.
E v e r s, F. H., 1973.: Behandlung forstwirtschaftlich, genutzer Flächen in Einzugsgebieten
von Trinkwassertalsperren; Allgemeine Forst Zeitschrift 47, München.


5.
Kunkle , S. H., 1974.: Water-its qualitö often depends on the forester Unasylva,
volume 26, no 105, Rome.
6.
O c o k o 1 j i ć, M., 1974.: Režim površinskog i podzemnog oticaja u slivu zapadne
Morave; Vodoprivreda, godina VI, br. 28. Beograd.
7.
Stone , E., 1974.: Excerpts from »Report of the President´s Advisory Panel on
Timber and the Environment« (»The Impact of Timber Harverst on Soils, and
Water«); The Northern Logger and Timber Processor, Volume 22, No.7, New
York.
INŽENJERI I TEHNIČARI ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE!


1.
Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije Hrvatske učlanite
se — svi od reda — u Šumarsko društvo vašeg područja!
2.
Jačajte jedinstvo i snagu struke putem vašeg Šumarskog društva,
Saveza IT i Šumarskog lista!
3.
Razvijajte i njegujte etiku i moralne vrijednosti inženjerskog tehničkog
poziva!
4.
Putem vašeg područnog Šumarskog društva postanite inicijator
unapređenja šumarstva i drvne industrije!
5.
Pred javnošću, društvenim organizacijama i organima uprave dostojno
i hrabro zastupajte struku!
6.
Ne zapostavljajte propagandu i popularizaciju struke u svojem
radu!
7.
Što brojnije sudjelujte u društvenim manifestacijama, kao i u rješavanju
konkretne stručne problematike!
8.
Redovito pratite stručna i društvena zbivanja putem vašeg glasila
»Šumarskog lista«!
9.
Šumarska društva trebaju redovno dostavljati svoj godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— din. Savezu, kao i zapisnike
o radu skupština, sjednica, plenuma i si.
10.
Pojedinačno se pretplatite — ukoliko to već niste — na svoje 100
godina staro glasilo »Šumarski list«!
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske