DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 99     <-- 99 -->        PDF

ŠUMARSTVO SFRJ DO 1985!


Savezni komitet za poljoprivredu sastao
se početkom IV mj. o. g. u Vinkovcima
i, uz ostalo, razmotrio nacrt razvoja
šumarstva, drv. industrije i industrije celuloze
i papira do 1985 g. U ovom se dokumentu
predviđa, u ovih 10 godina, ulaganje
od 15 milijardi dinara u otvaranje
i izgradnju šumskih cesta, nabavu opreme,
sadnju plantaža topola na 200.000 ha
za ostvarivanje proširene reprodukcije.
Kako šumarstvo ne može samo realizirati
tako opsežan plan potrebno je da u ostvarivanju
zacrtanog programa sudjeluju svi
posredni i neposredni korisnici šuma, a
to znači da znatni dio ovoga tereta trebaju
preuzeti: vodoprivreda, elektroprivreda,
saobraćaj, poljoprivreda, turizam
i si. Jer šumarstvo nije u stanju samo i
bez pomoći realizirati ovaj perspektivni
plan razvoja, čijim će se rezultatima koristiti
— u znatnoj mjeri — mnogi!


1974. g. IZGORJELO 35.415 m3 DRVA


Prema podacima Saveznog zavoda za
statistiku u SFRJ je 1974 g .izgorjelo preko
6,957 ha šuma, 35.415 m3 drvne mase
i u vrijednosti od 15,688.000 novih dinara.
Društvenih je šuma izgorjelo 4.530 ha, a
privatnih 2.427 ha. Vatra se okomila najviše
na SRH i progutala 2.798 ha šuma u
vrijednosti od 10,780.000 dinara tj. po količini
i kvaliteti izgorjele drvne mase Hrvatska
na tablici zauzima prvo mjesto
odnosno 2/3 šteta od šumskih požara Jugoslavije.


NA REDU: ZAKON O ŠUMAMA!


Prema orijentacijskom programu rada


I. V. Sabora SRH, koji je objavljen pod
konac V. mj. o. g., zacrtano je da Republički
sekretarijat za poljopriv., prehrambenu
ind. i šumarstvo izvrši stručnu obradu
novog Zak. o šumama SRH. Ovim
zakonom, koji je već nekoliko puta najavljivan,
regulirati će se čitav niz značajnih
pitanja oko unapređenja šumarstva Hrvatske,
i novonastale problematike iz područja
uzgajivanja, iskorišćivanja i zaštite
šuma, osnivanju SIZ-ova u šumarstvu
i si. Prva faza ovoga prijedloga, čiji
je predlagač I. V. Sabora, obaviti će se
pod konac VI. mj. o. g., dok će u drugoj
fazi, ovaj željno očekivani zakon, doći
pred odbor za agrarnu politiku!
EKO-FEST 75


U organizaciji Jugoslavenskog saveza za
zaštitu čovjekove okoline u Beogradu je
održana, krajem V mj. o. g., značajna
eko-manifestacija »Priroda — zdravlje —
ljepota«. Tu je — kroz 7 dana — prikazano
preko 80 ekoloških filmova iz 23
zemlje, 15 plakata i više od 200 kraćih
dječjih, crteža, slika i poruka, a sve u
cilju da se široj javnosti skrene pažnja
na problem zaštite čovjekove okoline.
Zlatne, srebrene, brončane medalje i plakete
ovog EKO-FESTA 75 dobili su filmovi:
Plavi napadaju planetu (SSSR), Zagađenost
(USA), Zrak (Kanada), Lisa-Varikont
(Finska), Šta je s nama (Švedska),
Otpaci — mračna strana izobilja (SR Njemačka),
SOS (Yu), Dajte mi zemlju, Buba-
mara, Život ili smrt (Francuska), Pročistimo
zrak, Poslije Tori kanjona (Engleska),
Čovjekov vrt (Kanada), Šuma govori
(Poljska), Čovjek pripada zemlji i
Ususret katastrofi (USA), Pažnja: opasnost
i zaštita Balatona (Madžarska),
Naš dom je zemlja (SSSR), Vatrena krila
(Indija), čovjek zagađivač (Jugoslavija i
Kanada), Zagađenost, neželjeni gost
(Švedska) i Leptir (Holandija). Savez će
pokušati pribaviti i prikazati u Zagrebu
vrijedniji dio ovih nagrađenih filmova.


PLITVICE


Početkom V. mj. o. g. u Plitvičkim jezerima
svečano je otvoren novosagrađeni
Dom mladosti »Veljko Vlahović«, kao i
znanstvena stanica. Ovaj znanstveni objekat
nosi ime poznatog profesora ŠF —
Zagreb akademika Ive Pevaleka (1893—
1967), koji je predavao na fakultetu botaniku
i napisao brojna djela iz biodinamike
Plitvica, Krke i Une!


ŠTETE ORKANSKOG VIHORA


Još 1973. g. — točnije 22. VII. 1973. g.
orkanski vihor je za 15 minuta opustošio
54 ha reducirane površine šuma Medvednice
(Sljeme). Vihor je svoju rušilačku
snagu ispoljio na tri površinski odvojene
lokacije: izletište Adolfovac, žičaru —
srednja stanica i Kraljičin zdenac. Pala
je drvna masa od 26.000 m», pretežno iz
bukovih a manje hrastovih sastojina. Sveukupna
je šteta procijenjena na 500 milijuna
st. din. i to: štete uslijed prijevremene
sječe iznose 200 mil. st. din., izvanredni
troškovi 80.000 mil. st. din. i za saniranje
površina u uzgojnom smislu 226 milijuna
st. din. Kako je financijska pomoć


213