DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA 1 SITNA
ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
1 DRVNOJ
INDUSTRIJI 1 SL.


MALA
ŠUMARSKA


KRONIKA


ŠUMARSKI LIST |


TEHNOLOŠKI RAZVOJ HRVATSKE


21—23. V. o. g. održana je u Zagrebu 1.
Konferencija SIT-Hrvatske o tehnološkom
razvoju SRH uz suradnju sa Savjetom za
naučni rad SRH i republičkom Privrednom
komorom. Kroz stručne referate i
iznesenu dokumentaciju razmotren je udio
znanstveno-istraživačke i razvojne djelatnosti
u procesu privređivanja, stanja i
tehnološkog razvoja Hrvatske kroz planiranje
i programiranje. Učesnici ovoga
znanstveno-istraživačkog skupa su upoznati
putem 41 referata sa stanjem i mogućnostima
privrede Hrvatske, kao i prijedlozima
šta bi trebalo poduzeti da se
ovo popravi i unaprijedi. Sa strane Saveza
IT šumarstva i drv. industrije Hrvatske
referat je podnio ing. Ivan Kuzmanić:
Mogućnosti tehnološkog razvoja
šumarstva Hrvatske. Svečanom dijelu
Konferencije prisustovali su: dekan ŠF —
Zagreb prof. dr. M. Androić, direktor Poslovnog
udruženja proizvođača drv. industrije
ing. Vid Fašaić i predsjednik našega
Saveza ing. S, Tomaševski, a u radnom
dijelu: ing. B. Cop, prof. ing. O. Piškorić,
ing. R. Antoljak i ing. D. Suić. Referati
ove konferencije objavljeni su u posebnoj
ediciji »Zbornik radova 1. konferencije
SIT — Hrvatske«, Zagreb 1975, koja sadrži
41 referat otisnut na preko 650 stranica
i može se nabaviti kod organizatora:
SIT — Hrvatske, Zagreb, Berislavićeva 6.


BANKARSKI POTENCIJAL SFRJ


Dr. Ivo Perišin, podnio je, na 20. sjednici
CK SKH, uvodno izlaganje o zadacima
monetarnog sistema. Tom prilikom je


— prema zagrebačkom Vjesniku — iznio:
»U ukupnom potencijalu banaka pod kraj
1974. g., dakle 31. XII 1974. g., od 386
milijardi novih dinara glavne stavke su:
krediti Narodne banke 47 milijardi, sredstva
građana 70, sredstva društveno-političkih
zajednica i ostalih tzv. organizacija
kao što je socijalno osiguranje, osiguravajući
zavodi 45, inozemstvo 19, a sredstva
privrednih organizacija 81 milijardu
dinara. Ostatak u stvari čine sredstva za
stambeno-komunalnu izgradnju, sredstva
zajednice banaka i međubankarski odnosi.
To je oko 120 milijardi dinara. Zatim dalje:
Prema tome u ukupnom potencijalu
od 386 milijadi dinara, koji je vlasništvo
raznoraznih veoma brojnih deponenata ...
samo je 81 milijarda — dakle 20 procenata
— sredstava privrede... Jer ta 81
milijarda vlasništvo je jedne ogromne mase
organizacija udruženog rada. ... Prema
tome, taj koji bi trebao vladati s bankama
unaša u banke 81 milijardu kojekakvih
vrijednih i bezvrijednih sredstava
(što mi ovako u žargonu kažemo), a koristi
od banaka jednu masu od 290 milijardi...
što znači da vis a vis duga od 290
milijardi koje privreda nosi, stoje izvori
od 81 milijardu, pa se tada odmah zna
kakva je to pozicija ... i TVRDIM ništa
se tu ne može postići bez rušenja starih
tokova ... a sredstva Narodne banke i inozemstva
moraju naći put da direktno dođu
u privredu, da se direktno spuštaju u
privredu u sredstva privrede i direktno
vode kao njihova sredstva, a ne sredstvima
štednje, koja figuriraju također u tim
izvorima, u tom potencijalu, a koja se
inače posebno bilanciraju, zavesti red i
dogovor o njihovoj upotrebi, jer to su
sredstva akumulacije i o upotrebi tih
sredstava društvo treba da se dogovara.«