DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Usmjereno obarana stabla su uvjet povećanog učinka i normalnog odvijanja
svih ostalih faza rada.


Radimo li klasičnim sredstvima mehaniziranog rada, privlačenje debala
zglobnim traktorima, a prostornog drva opremom uz poljoprivredne traktore
ili prikolicama koje se ručno tovare, usmjereno obaranje će biti gotovo uvjet
za izvršenje radnog zadatka jer će isprekrižana stabla djelomično onemogućiti
ili svesti na minimum učinak rada sa zglobnim traktorima, a posve onemogućiti
iznošenje prostornog drva prije nego se izvuku debla ili trupci. Izvlačimo
li prvo debla onda će se mnoge sure prostornog drva rasuti, te ih
za mehanizirano iznošenje treba ponovno slagati.


Čitava radilišta treba podijeliti na sječne pruge i svaki stroj nadjeliti
s određenim brojem radnika. Paziti da se sinhroniziraju sve faze — određeni
broj sjekača uz određeni broj traktora. Prema učinku traktora odrediti broj
kamiona koji će otpremati Sortimente i planirati potrebne utovarne kapacitete.


Promjenimo li metodu sječe sa debalne ili stabalne na sortimentu, to
će u većini slučajeva dovesti do promjene mehanizacije, jer se sortimenti
mogu lakše prevoziti ekipažama nego vući zglobnim traktorima.


Za postizavanje što boljeg učinka mehanizacije, potrebno je izgraditi
mrežu šumskih puteva i vlaka koji omogućuju savlađivanje velikih strmina
i formiranje većih tovara. Stovarišta koja su izrađena duž puta omogućuju
rad većeg broja mehanizacije na istom radilištu, što je moguće provesti tamo
gdje se radni učinak svakog pojedinog stroja može odvojeno pratiti, jer nemožemo
drugačije organizirati stimulativnu raspodjelu prema učinku.


Da bi se omogućio nesmetan rad sve mehanizacije potrebno je organizirati
servisne radione, koje moraju biti opskrbljene s najvažnijim rezervnim
dijelovima. Uz to bi pri radionama trebala postojati i servisna kola koja bi
na većim radilištima s koncentriranom mehanizacijom trebala biti cijelo
vrijeme prisutna kako bi se zastoji sveli na minimum.


Ukoliko je provedena radio veza sa radionom ili centralom, onda nije potrebno
da servisna kola budu stalno na radilištu, jer je lagano tražiti pomoć
kada to potrebe zahtijevaju.


4,0 SITEMI KALKULACIJA


Analizirajući rad pojedinih strojeva u Francuskoj, uočili smo da su tamo
isti strojevi znatno jeftiniji u radu nego u Jugoslaviji. To nas je navelo na
usporedbu sistema kalkulacija i uočene su slijedeće činjenice:


— Strojevi su tamo znatno jeftiniji nego kod nas, jer se dobrim dijelom
proizvode u Francuskoj, te se na njih ne plaćaju skupe carine. Uz to, kod
nas se uz nabavljeni stroj mora plaćati niz poreza — savezni, republički,
općinski, te se na takav način cijena stroja udvostruči prema tvorničkoj
cijeni. Uz to moramo plaćati porast inflacije zemlje proizvođača, zemlje posrednika
i našu vlastitu, a sve to tereti artikal masovne potrošnje, čija prodajna
cijena u mnogo slučajeva jedva pokriva troškove proizvodnje.
— Kako je cijena koštanja visoka to je i velik trošak održavanja, jer
se u kalkulacijama uzima 100% od iznosa amortizacije za održavanje stroja.