DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 95     <-- 95 -->        PDF

sniženje troškova. To će biti jedan od načina da se naši radnici približe zaradama
radnika u razvijenijim zemljama, kada smo te zemlje već ulovili s
troškovima proizvodnje i prodajnom cijenom drvnih sortimenata.


3,2 Koncentracija mehanizacije na šumskimradilištima
Francuske i prednost takovog rada.


Na većim šumskim radilištima Francuske izvršena je koncentracija mehanizacije
iz nekoliko razloga:


— Koncentrirana mehanizacija omogućuje rad više radnika s manjim
brojem potrebnih poslovođa.
— Za takova radilišta napravljeni su elaborati pripreme rada, bolja organizacija
rada i lakše intervencije.
— Pasao na radilištu bude završen u kraće vrijeme i cijela grupa radnika
i strojeva prelazi na novo radilište. Moguće je raditi na mnogo radilišta
u toku godine.
— Opravdana je prisutnost servisnih kola za otklanjanje kvarova na licu
mjesta ili organizacija radio veze sa centralom.
— Rad treba organizirati kroz što više dana u godini tako, da se po najpovoljnijem
vremenu rade lošiji dijelovi, a po nepovoljnom vremenu najbolji
tereni.
— Treba predviđati slijed radnih operacija s određenim brojem radnika,
kako bi se cjelokupni posao mogao odvijati bez zastoja.
3,21 Mogućnost koncentracije mehanizacije na šumskim radilištima
Jugoslavije


Već danas bi se mogla izvršiti koncentracija mehanizacije na mnogim
radilištima Jugoslavije, jer postoji mogućnost, gdje god strojevi rade, da
se sinhroniziraju u svom djelovanju s određenim brojem radnika. Na taj
bi se način mogao povećati učinak radnika na sječi, privlačenju i otpremi,
jer bi jedni na druge djelovali — zglobni traktori bi za veći učinak trebali više
oborenih stabala, a potrebna nedovoljnog prostora na stovarištu dovela bi do
boljeg učinka kamiona na otpremi. Na tako koncentriranim radilištima je
lagano osigurati prijevoz radnika na posao i s posla, topli obrok za radnike
i potrebnog rukovodioca koji će organizirati nesmetano odvijanje proizvodnog
zadatka.


3,211 Potrebne predradnje za koncentraciju mehanizacije u Jugoslaviji


Takav posao se ne može nakalemiti na bilo kakovu organizaciju. Potrebno
je izvršiti niz priprema: organizacijskih, tehničkih, tehnoloških i izvedbenih.
Priprema rada počinje uređivačkim radovima gdje se planiraju i ucrtavaju
mreže šumskih vlaka, puteva, mimoilazišta i stovarišta. Uzgojni radovi ostavljaju
prethodne površine nepošumljene, a svim daljnjim zahvatima putne
i stovarišne površine ostavljaju čiste. Ukoliko se želi raditi kamionima s prikolicama,
potrebno je izvesti okretišta i zavoje na cestama koji omogućuju
kretanje kamiona s prikolicama.


Organizacija rada na sječi i izradi mora započeti s doznakom, jer svako
stablo za sječu (osim kod čiste sječe) mora biti na vidljiv način doznačeno.