DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Učinak tih strojeva se kreće:


— Kod čiste sječe, gdje se izrađuje samo drvo za kemijsku preradu i slaže
u složajeve od cea 10 m3 za dalji transport, oko 150 m3 u jednoj smjeni.
— U proredama većim od 100 m3/ha, gdje se izrađuje samo drvo za kemijsku
preradu i formiraju tovari od cea 10 m3 za dalji transport, oko 80 m3
u jednoj smjeni.
— Na radilištima gdje se čistom sječom stabla obaraju i čiste od grana
te se dalji sortimenti izrađuju motornom pilom učinak je oko 200 m3 u jednoj
smjeni.
Svi ovi rezultati postizavani su u šumama Francuske u radnoj smjeni od
6 sati efektivnog rada, a dobiveni su na radilištu od inženjera koji je bio
zadužen da nas upozna s tim radilištem. Rad se je obavljao u šumama primorskog
bora u blizini Bordeauxa.


3.0 ORGANIZACIJA RADA S TEŠKOM MEHANIZACIJOM U FRANCUSKOJ
Rad s teškom mehanizacijom uvjerio je sve one koji se njome bave u
slijedeće:


najteže je


— naći zaposlenje mehanizaciji za velik broj dana,
— na istom radilištu završiti posao pa zatim se preseliti na novo radilište,
— osigurati u svakom radnom danu što duži posao,
— zastoje svesti na što manju mjeru.
Radi toga je potrebno provesti niz predradnji:
— dobra priprema rada,
— organizacija rada na radilištu sa svim pratećim radnicima,
— organizacija servisne službe,
— osigurana kontrola svakog stroja i radnika.
Povećanje produktivnosti su Francuzi proveli na slijedeće načine:


3.1 Rad u dvije smjene
Organizacija rada s teškim mašinama postavljena je u Francuskoj kroz
rad u dvije smjene po 6 sati efektivnog rada. Po završetku rada u smjeni,
radnik mora stroj urediti, napuniti gorivom, podmazati ga i pripremiti za rad
u narednoj smjeni. Rezultat takove organizacije je u tome što stroj radi,
umjesto proklamiranih 8 sati na dan, stvarno 12 sati. To dovodi do neuporedivo
niže cijene koštanja stroja na sat, a ne treba po bilo koju cijenu
raditi i kada je to nemoguće. Takova organizacija zahtijeva savršenu disci-
nu i odgovornost radnika, jer zakašnjavanje ili na bilo koji način narušavanje
uhodane organizacije može bitno narušiti te odnose u radu ili onemogućiti
takovu organizaciju rada.


Na svakom ovakovom radilištu vidjeli smo organizatora rada koji uspješno
i odgovorno djeluje operativno kod svih radnika i strojeva na tom radilištu.


207