DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 92     <-- 92 -->        PDF

2,4-Processsori — mašine za industrijsku metodu sječe
i izrade


To su velike i skupe mašine, koje mijenjaju organizaciju i način rada,
a primjenjuju se na velikim radilištima s čistom sječom, pretežno na ravnijim
terenima. Uz njih se primjenjuje brigadni sistem rada, jer radnici
usmjereno obaraju stabla, a processori ih očiste od grana, prerezu na određenu
dužinu i formiraju tovare za daljnji trasport. Na taj se način vrijeme
trajanja sječe i izrade svede na minimum, tako da se u mnogo slučajeva u
istom danu posječeno drvo otpremi i do potrošača.


Processori mijenjaju način rada, organizaciju rada na sječi i izradi i
znatno djeluju na povećanje učinka po zaposlenom, skraćenje trajanja radnog
procesa, a time i na smanjenje potrebnog kapitala, jer se poveća obrtanje
kapitala. Rad se u šumi industrijalizira do te mjere, da mnogi radnici rade


— i ako na otvorenom
— tako reći na proizvodnoj traci.
Processori, koje smo vidjeli, radili su na radilištima u čistoj sječi četinara,
a učinak im je bio 400 m3 dnevno. Radili su slijedeće radne operacije:
Po radnicima oborena stabla motornim pilama processor je sakupljao po
sječini, provlačio kroz svoje hidraulične uređaje, skidao grane, prerezivao
na određenu dužinu i slagao tovare za dalji transport.
Najveći nedostatak tih mašina je u tome što poduzeće, koje se je orijentiralo
na rad s njima, ima mali broj radnika pa u slučaju nekog većeg kvara
na stroju ne mogu izvršiti svoj proizvodni zadatak. To se može vrlo teško
odraziti tamo gdje se svakodnevno pokrivaju redovne potrebe drvne ili kemijske
industrije. Da bi se to izbjeglo, potrebno je organizirati dobru službu
održavanja i pravovremenu nabavu rezervnih dijelova. Uz to je potrebno
ustrojiti kartoteku rezervnih dijelova tako, da se zna koji se dijelovi najviše
troše (više ih nabavljati) i koji se dijelovi uopće ne troše. Da bi se takova
kontrola mogla efikasno provesti potrebno je provesti unifikaciju strojeva,
a ne podržavati šarenilo vrsta i tipova.


2,5
Harvesteri — šumski kombajni


Daljnji korak u razvoju šumske mehanizacije su strojevi koji vrše sve
radove u šumi, od sječe stabala, čišćenja od grana, prerezivanja na određenu
dužinu pa sve do formiranja tovara za dalji transport i otpremu do stovarišta.
Takve strojeve zovemo harvesteri ili u slobodnom nazivu šumski kombajni.


Danas ima niz raznih izvedbi takovih mašina od raznih proizvođača, a
međusobno se razlikuju po mjestu rada (brdo ili ravnica), opremljenosti,
načinu prerezivanja stabala (pilom lančanicom, hidrauličnim noževima, cirkularom
ili rotirajućim diskovima) i mogućnošću odabiranja stabala. Takovi se
strojevi upotrebljavaju jedino na onim radilištima gdje se izrađuje mali broj
drvnih sortimenata, jer je jedino u tom slučaju moguće da se efikasno radi.


Primjenjuju ih na radilištima gdje se:


— stabla obaraju čistom sječom,
— izrađuje samo prostorno drvo za kemijsku preradu,
— u proredama s većim intenzitetom sječe — preko 100 m3/Ha,
— na radilištima gdje treba stabla oboriti i očistiti od grana, a dalje se
sortimenti izrađuju motornom pilom.
206