DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 91     <-- 91 -->        PDF

lje kosti. Takova sječa omogućuje grupiranje prostornog drva i trupaca.
S radilišta se prvo otpremaju složajevi prostornog drva, a tek iza toga trupci.
Ovakova organizacija rada omogućuje:


— Uhrpano prostorno drvo zahtijeva manje prenošenja, manje napora,
a ujedno povećava učinak.
— Prevezeni drvni sortimenti se dovezu čisti na stovarište te su prikladniji
za daljnju preradu.
— Tovari su više puta veći, jer je lakše voziti nego vući po zemlji.
— Uslijed veće težine takovog agregata bolje je korištenje snage motora
(Coulombov zakon).
— Čitav posao izvoženja od panja do stovarišta i slaganja na stovarištu
(po potrebi i sortiranje) obavlja jedan radnik vozač.
— Drvna se masa tovari i istovaruje hidrauličnom utovarnom spravom
što omogućuje sakupljanje drvnih sortimenata po šumi i slaganje na stovarištu
pogodnih sura za daljnji utovar.
— Isti se stroj koristi za izvoženje kratke i duge oblovine i prostornog
drva (rasutog u dvometarskim i dužim komadima, a paletiziranog u metarskim
komadima).
Eve ekipaže predviđene za rad s krupnom oblovinom i prostornim drvom
imaju hidraulični kran većih nazivnih momenata, a one koje su predviđene
za rad s prostornim drvom imaju hidraulični kran manje nosivosti. Brzina
kretanja zglobnih ekipaža kreće se od 1—30 km/sat, a predviđene su isključivo
za prijevoz po šumskim vlakama i šumskom zemljištu, jer se u slučaju
prijevoza po asfaltnom putu moraju montirati drugačije gume.


Nabavna cijena zglobnih ekipaža kreće se od 700.000 din — 1,700.000 din,
te je cijena koštanja, prema kalkulacijama po prof. Turku, 2.200 — 5.000 din na
dan. Da bi se mogao pokriti dobrim učinkom ovako skupi dan treba provesti
dobru pripremu rada i omogućiti tim strojevima neprekidan rad. Jedino na
taj način će trošak po m3 ili po prm. biti povoljan, čim je mašina skuplja
tim više pažnje treba posvetiti pripremi rada, koja će omogućiti iskorišćenje
stroja s manjim troškovima.


2,3 Traktorske ekipaže


Mnoga šumska gospodarstva kod nas koriste poljoprivredni traktor kao
vučni stroj, a na prikolici 5 — 12 megaponda nalazi se hidraulični ili roto
kran.


U Francuskoj s ovakovim agregatima rade pojedini vlasnici poljoprivrednih
traktora, koji žele u slobodno vrijeme raditi na prijevozu drvnih sortimenata
iz šume do panja.


Cijena takovih traktorskih ekipaža kreće se od 200.000 — 500.000 din.
Prema istim kalkulacijama po prof. Turku, cijena koštanja na dan rada s
takovom ekipažom kreće se od 1.100 — 2.000 din.


U koliko su uvjeti rada povoljni onda je učinak traktorske ekipaže velik,
a s time i trošak po prevezenom m3 drvne mase nizak. U tom slučaju se trošak
po m3 može približiti, a u iznimnim slučajevima može biti i niži od troška
po ms privučenom zglobnom ekipažom, dok se ta razlika povećava u korist
zglobne ekipaže čim su uvjeti rada teži i nepovoljniji.