DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Izvedba sa hvatačem omogućuje da vozač zglobnog traktora radi sam,
bez pomoćnog kopčaša i da izvodi sve radnje neposredno iz kabine.


Uz zglobni traktor može se dodati (učvrstiti) prikolica za izvoz prostornog
drva, a koristeći hidrauliku traktora, na njega se može montirati hidraulični
kran. Ovo zajedno čini kombinaciju zglobne i traktorske ekipaže, kojom
se zglobni traktor koristi i za izvoz prostornog drva kada ne izvlači krupne
drvne Sortimente.


Kada se izvlače stabla ili debla sa troosovinskim zglobnim traktorom,
tada se sa utovarnom spravom utovari u stezač (Klembank) tovar od 10—15 m3
stabala ili debala, koja se svojim tanjim krajem vuku po tlu. Prevoze li se
na istom stroju tanji trupci ili prostorno drvo skine se stezač i montiraju
ručice (Schützen). One omogućuju formiranje visokih tovara za prijevoz od
panja do stovarišta. Tada je i ta kombinacija zglobna ekipaža, jer ima tri
para kotača. Ima zglobnih ekipaža i sa dva para kotača, ali one su uređene
i opremljene za prijevoz drvnih sortimenata, a ne za privlačenje.


SI. 5, — Processor


Izvedbe zglobnih traktora i zglobnih ekipaža za višestruku namjenu
omogućuju rad od više dana u godini, jer je moguće s istim strojem izvesti
iz šume i trupce i prostorno drvo, ukoliko se izrađuje u dvometarskim i dužim
komadima. Ako se prostorno drvo izrađuje u metarskim komadima, treba