DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 84     <-- 84 -->        PDF

organizama na tlu. Uz obilne kiše i visoke temperature proces ovog raspadanja
teče vrlo brzo. Dok se u šumama umjerenih zona biogeni elementi
kao konačni rezultati dekompozicije sabiru u tlu kao rezerva za daljnju ishranu
drveća, u tropskoj šumi služi tlo više kao posrednik preko kojega se
drveće neprekidno opskrbljuje hranom. Taj zatvoreni bio-geo-kemijski ekosistem
je vrlo eficientan, ali i vrlo osjetljiv (2).


Kada u tropskoj šumi nakon tretiranja herbicidima svo lišće najednom
otpadne, ono se, radi povišene temperature tla u tek ogoljeloj šumi, još brže
raspadne nego pod zastorom krošanja netretirane šume. Hranive produkte
raspada jake kiše brzo isperu i izluže te erozijom otplave, tako da tlo najednom
ostane bez rezervnih hranivih tvari. Potrebno je da prođe 10—20 godina
pa da tropska džungla takove gubitke nadoknadi (2).


Ostane li u šumama određenog područja sklop vladajućeg drveća gornje
etaže uslijed jakih oštećenja trajno prekinut, čitavo to područje zauzmu trave.
Nastaje jedna vrsta savane, koja se žilavo drži 10 — 16 godina prije nego što
zavlada šuma. Ako se stvori gustiš od bambusa, treba za ponovo pošumljavanje
i više desetaka godina.


Iz svega prikazanog, možemo zaključiti da defolijanti djeluju na autotrofni
dio ekosistema tropske šume ovako:


Nakon što se drveće kao primarni producent uništi ili reducira, zamijeni
ga nova populacija, koja ima kao spremište hranive materije mnogo
manju biomasu i manji kapacitet. Tlo osiromaši na hranivima, humusni pokrov
postane tanji te dolazi do kroničnog manjka na dušiku. Ukupna baza
energije čitavog ekosistema se drastično snizi (2).


Uništavanjem džungle bile su pogođene i životinje kojima je ona davala
stan, hranu i zaštitu. Više ili manje stradale su gotovo sve vrste životinja izuvev
termita, koji su jedini od toga imali koristi, životinje su gusto naselile
još preostale netretirane, male otoke zdravih šuma što je izazvalo poremećaje
u pogledu sastava novonastalih zoocenoza. Herbicidi su, također, prouzrokovali
ugibanje manjeg dijela životinja. Njihov utjecaj na mikrobe bio je
minimalan (2).


Osim uništavanja šuma herbicidima iz aviona, uzaludno su primjenjivani
i buldožeri kojima je preorano oko 456.000 ha šumske površine, a da se ipak
nisu mogla uništiti zakloništa Vietkonga.


Veliku je štetu po šumama i poljima načinila i flota bombarderske avijacije.
Tijekom 7 godina prosuto je oko 13 milijuna tona bomba, koje su načinile
26 milijuna 6 m dubokih i 10 m širokih lijevaka. Te je lijevke napunila
voda, oni postadoše legla komaraca i rasadište malarije, koja je uslijed toga
u Vietnamu u porastu (3).


Ovdje ćemo ukratko prikazati i posljedice propasti već naprijed spomenutih
močvarnih šuma mangrova , koje se prostiru duž južne obale
Južnog Vietnama na površini od oko pola milijuna ha. Oko petine tih šuma,
također, je bilo tretirano herbicidima. Ne samo što je lišće otpalo, već su
i biljke mangrova uginule. Ostadoše samo gola stabla. Pokazalo se, da su
mangrove osobito osjetljive prema herbicidima sličnim hormonima.


U tim je šumama sav život prestao, tako da dosad još nitko nije u u šumi
mangrova tretiranoj herbicidima otkrio novi život. Naprotiv, šume mangrova,
uništene iz nekih drugih razloga, vrlo brzo su se oporavile.