DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Izbor ratne metode uništavanja biljnog pokrova


Kada je počeo gerilski rat u Južnom Vietnamu Narodno-oslobodilačka
vojska stvorila je svoja najbolja skloništa, skladišta i sabirališta u nepreglednim
šumama, iz kojih je vršila stalne napadaje na vojsku vlade u Sajgonu
i vojne jedinice SAD. Doskoro su te šume postale velika smetnja ratovanju
Pentagona. Kako niti nakon angažiranja velikog broja vojnika i najmodernijeg
oružja na moru, kopnu i u zraku Vietkong nije mogao biti svladan,
došlo se do sudbonosnog zaključka, da treba primjeniti aviokemijske
metode tj. otrovima, defolijatorima, odnosno herbicidima uništiti sve šume
u kojima neprijatelj ima svoja skrovita i uporišta. Tako je došlo do primjene
herbicida na velikim područjima Južnog Vietnama i to ne samo u cilju
defolijacije šuma, već se nastojala uništiti cjelokupna biljna proizvodnja
svagdje gdje bi ju Vietkong mogao koristiti. Ovo razaranje biljne proizvodnje
i uništavanje uroda prijeko potrebnog za život stanovništva izazvalo je
doskora veliki otpor, oštru kritiku i osudu čitavog svijeta, tako da je izvršavanje
takovog totalnog herbicidnog ratnog programa moralo biti zaustavljeno.
Međutim, ipak su dane upute da se defolijanti primjenjuju duž cesta,
u okolini »vatrenih položaja« i drugih vojničkih uređaja kao i »udaljenim
područjima džungle«. Iako je na taj način područje primjene herbicida suženo,
ipak su u praktičnoj provedbi tih uputa bila i dalje izložena razaranju
velika područja šuma i agrikulturnih površina.


Za tu su se djelatnost u Vietnamu primjenjivale mnogostruko jače doze
herbicida od onih, koje su normalno upotrebljene u SAD u svrhu uništavanja
korova u poljoprivredi. Herbicidi se u racionalnom gospodarstvu primjenjuju
da se uništavanjem korova poveća urod. U Vietnamu su oni upotrebljavani
ne samo da se uništi urod, već da se i čitav vegetativni pokrov
što više razori, kako ga neprijatelj ne bi mogao koristiti.


Nakon očito strašnih i teških posljedica ovakvih ratnih akcija obrazovana
je god. 1969. od American Association for the Advancement of Science
(AAAS) komisija znanstvenika, koji su dobili zadaću da u Južnom Vietmanu
ispitaju posljedice primjene herbicida u vojne svrhe. Iz rezultata istraživanja
te komisije iznosimo, iz retrospektivnog pregleda na akciju USA sa herbicidima
u Vietnamu, neke podatke koji osvjetljavaju svu strahotu ovakvog
načina ratovanja.


Primijenjena otrovna sredstva


Za defolijaciju šuma i uništavanje drugog biljnog pokrova primijenjena
su ova tri otrovna sredstva:


Herbicid »Narančasti« upotrebljen je kod 60°/o svih tretiranja. To je nerazrijeđena
smjesa n-Izubutyl-estera od 2,4, Dß 2,4-n Butyl-estera od Dichlorophenoxyostene
kiseline i 2,4-Tß 2,4,5-n-Butyl-estera od Trihlorophenoxyostene
kiseline u odnosu 50:50, koja na širokolisnim biljkama ne djeluje samo
kao defolijant, već ih u potpuno ubija, što ovisi o jakosti doze. Taj se herbicid
primjenjivao o tropskim šumama u kojima je propalo lišće za 3 do 6
tjedana nakon aplikacije. Ostane li drveće na životu, ono nakon godinu dana
opet prolista. U SAD, gdje se taj herbicid nalazi u slobodnoj prodaji, primjenjuje
se za uništavanje grmlja. U travnju 1970. povučen je herbicid »Na