DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 78     <-- 78 -->        PDF

3.
Dozvola sječe hrastova na otoku Krku izdana u Šibenik
u 18. 8. 1669.5
Ovim dokumentom iznimno se dozvoljava Ivanu Batisti Germani i Zuani
Giusti da mogu usjeci 50 hrastova na Krku za dovršenje broda sadržine 500
bačava (1 bačva = 751 litra) i dužine 68 stopa (23,66 metara) koji se gradi
u Korčuli: ... »vien concesso al Giov. Battista Germani e Zuane Giusti il
taglio di cinquanta roveri a l´Isola di Veglia per la fabrica et a proporzione
delle 500 botte di portata di piedi 68 di lunghezza« ... Iz dokumenta je vidljivo,
da su hrastovi već usječeni u daske te da se za stopu mora uplatiti
blagajni Arsenala određena cijena. Ova dozvola izdana je radi toga da ne
kasni rad na dovršenju broda obzirom na hitne potrebe brodovlja za opskrbu
utvrđenja na Kandiji: ... »le urgentissime premure et peniurie, che
si provano pesentemente di Navi tanto necessarie alli publici transporti de
socorsi per la Piazza di Candia« ...


4.
Izvještaj o sječd hrastova u šumama Krka za venecijanski
Arsenal podnesen 28. 7. 1740.6
U izvještaju se navodi da su poduzete sve potrebne mjere za transport
864 novousječena i 218 ranije usječenih hrastova do obale i njihov ukrcaj u
jednu teretnu lađu i 5 bracera koje je poslao Arsenal. Ističu se poteškoće
oko transporta uslijed vrlo loših puteva, tako da će taj posao potrajati duže
vrijeme. Zaprežnim kolima se može sa bližih lokaliteta dnevno prevesti i
po 10 hrastova, dok s onih udaljenih svega 1 hrast u dva dana: ... »si calcola
che anche dei legni piü vioini alle Marine non potra succedervi il trasporto,
che di soli dieci Legni al giorno... Maggior tempo e fatica vi si
richiederä poi per li molto piü lontani, e computasi per indubitato che per
ogn´uno di questi vi voranno due giornate prima che sia tradotto alle Marine
« ... Novac za isplatu seljaka deponiran je kod Porezne komore, koja
ga može korisiti samo za isplatu transporta, a prema uputnicama kapetana
šuma.


5.
Izvještaj o transportu hrastova za Arsenal podnese
n 21. 8. 1740.7
Nakon izvještaja od 28. 7, ovdje se navodi da je od 864 hrasta nove i
218 hrastova stare sječe prevezeno do obale 460 komada, od kojih je 102
upućeno Arsenalu, brodom koji je bio usidren u Krku. Ostatak će biti prevezen
tokom rujna. Seljacima se svake večeri isplaćuje zarada u visini od
10 lira za svaki prevezeni hrast, a k tome svakoj udaljenijoj općini nagrada
od 10 dukata. Poreznoj komori je stavljen na raspolaganje iznos od 10354 lire
za isplatu prijevoza. Upravi Arsenala je upućen nacrt Naredbe koju se namjerava
proglasiti na Krku, kako bi se postigla bolja zaštita šuma te po


5 Historijski arhiv Zadar. Knjiga II, list 592. Permesso del taglio di Roveri
sopra l´isola di Veglia. Prov. Gen. Antonio Friuli.
6 Historijski arhiv Zadar. Knjiga 6, list 317. Taglio de´Roveri ne´boschi di
Veglia per l´Arsenale di Venezia. Prov. Gen. Marin Antonio Cavalli.
7 Historijski arhiv Zadar. Knjiga 4, list 397—401. Roveri pell´Arsenal di Venezia.
Prov. Gen. Marin Antonio Cavalli.


192