DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 77     <-- 77 -->        PDF

1. Odredba o čuvanju šuma na otoku Krku izdana 22.
10. 1626.3
Obzirom na učestale nerede i prekršaje u šumama na otoku, ponovo se
ukazuje na potrebu strogog pridržavanja odredaba Senata sadržanih u Dukali
od 23. 9. 1490. i 27. 3. 1507, koje izričito zabranjuju sječu odraslih šmrika
pošto one štite stoku kako ljeti tako i zimi, tim više što stoka boravi na
otvorenom preko čitave godine. Prekršitelji ove naredbe, prema veličini počinjene
štete, kažnjavaju se izgonom, zatvorom ili veslanjem na galiji: ...
»et se alcuno in confratione del sudetto ordine appogiato alle sudette lettere
Ducali et ordeni ardirä tagliare essi Ginepri s´intenderä incorso in pena di
bande, prigione et Galera ad arbitrio del Publice Rapresentante che doverä
conoscer sopra l´inobedienza secondo la qualitä di essa« ... Isto tako se
zabranjuje sječa drva radi prodaje u priobalnom pojasu i okolnim brdima
na udaljenosti od 5 milja, saglasno naredbama Augustina Mola od 23. 9.
1517. tada kapetana Zadra i Providura Dalmacije. Prekršaji će se kazniti
globom u visini od 25 dukata te zapljenom drva i lađe: ... »che alcuno sia
di esservi voglia non ardisca ne pressuma tagliar legne per venderla a
benchiasi e altri che le volessero andar farvi et queste nelle costiere et
monti circovicini alia terra per spatio di 5 miglia« ... »se alcuno fosse
trovato in contrafazione cada in pena de Ducati vinti cinque, perdita di legne
et di barca« ... U dokumentu je poseban pasus koji govori o čistoći i o
održavanju luke. Tako npr. da bi se spriječilo njeno zamuljivanje zabranjuje
se svako bacanje otpadaka i držanje drva u luci. Za prekršaje predviđaju
se novčane kazne u visini od 40 lira, izgon, javno šibanje i izlaganje na
sramotni stup: ... »Non possi alcun gietar immondizie nel porto ne tenir
in esse legname cagionando l´uno e l´altro atterazione di esso, nell´ escavation
del quale avvien anco di presente imppiegarsi suma considerabile die
danaro. Contravenendo alcuno in pena di lire quaranta per cadauna volta,
bando, frusta, e berlina per inobedientie« ...


2. Odluka o sječi drva izdana u Zadru 3. 2. 1647.4
Iako ostaju na snazi odluke od 16. 12. 1646. i 26. 8. 1627. prema kojima
se zabranjuje sječa u šumama rezerviranim za potrebe grada, iznimno se
u tim šumama dozvoljava sječa u trajanju od 6 mjeseci. Ova odluka se donaša
da se olakša teško ekonomsko stanje stanovništva izazvano ratom sa
Turcima: .. . »sia stato concesso il taglio in riguerdo dela povertä de sudditi,
a quali quell´aiuto impossibile riusciva allimentar se stessi e le famiglie,
supplicandoci che per la accenata causa e per la necessitä che s´acrescono
nel´instanti congiuture di guerra col Turco« ... Prigodom ovih sječa postoji
obaveza da se sačuvaju svi hrastovi rezervirani sa venecijanski Arsenal: ...
»dovendo pero lasciar intatti H roveri che risservati fossero per la časa
dell´Arsenale« . ..


3 Historijski arhiv Zadar. Knjiga jedina, list 21. Per la preservazione de´Boschi
dell´Isola Veglia. Prov. Gen. Antonio Pisani.


* Historijski arhiv Zadar. Knjiga II, list 177. Taglio di legname ne´Boschi
die Veglia. Prov. Gen. Leonardo Foscolo.