DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Provedbene mjere
Razvoj tehnološkog procesa proizvodnje potrebno je ubrzati kako bi


čim prije biošumarstva.
usklađen sa stupnjem razvoja znanosti i tehnike u oblasti
Mjere koje je potrebno poduzetiovako:
i sprovesti mi smo sistematizirali
1. Organizacione mjere, u koje spada:


a) Na nivou Republike organizirati određenu instituciju koja bi vršila
aktivnu i efikasnu funkciju koordinatora razvoja u oblasti šumarstva i industrije
za preradu drveta.


b) Formirati optimalna velika šumsko-privredna područja i omogućiti
da s njima gospodari samo po jedna radna organizacija (Šumsko gospodarstvo).


c) U okviru radnih organizacija — šumskih gospodarstava, formirati
optimalno velike osnovne organizacije udruženog rada — šumarije. Ta optimalnost
proizlazi iz trajne mogućnosti da OOUR-a stvaraju dovoljno sredstava
za trajna ulaganja u jednostavnu i proširenu biološku i tehničku reprodukciju
u djelatnosti uzgajanja, a i iskorišćivanja šuma.


d) Uspostaviti kao obavezu neprekidnu izobrazbu radnika svih profila.


e) Znanstvene institucije približiti operativi, tako da dobro obrađene i
rješene probleme mogu koristiti sve osnovne organizacije udruženog rada,
jasno gdje je dotična tehnika i tehnologija primjenjiva u odnosu na specifičnosti
i biološke zakonitosti, koje postoje u šumarstvu.


Ekonomske mjere


a) Izraditi i ozakoniti metodu, odnosno ekonomske kriterije i mjerila
za ekonomsko izjednačavanje uvjeta privređivanja u oblasti šumarstva. Pomoću
tih ekonomskih mjerila moraju se sve organizacione jedinice postaviti
u podjednaki startni položaj za formiranje dohotka i njegovu raspodjelu.


b) Samoupravnim dogovorom utvrditi kao obavezu da se u svim OOUR-a
u okviru šumsko-privrednog područja mora svake godine u potpunosti izvršavati
makar jednostavna biološka reprodukcija. Tu mora biti u potpunosti
zastupljeno šumarsko-biološko načelo koje glasi: »Šuma — šumi«.


c) Planovi, dugoročni i kratkoročni, moraju predstavljati normativni akt
svake OOUR-a, odnosno radne organizacije kao cjeline. Planove treba razrađivati
i donositi po jedinstvenoj metodologiji planiranja.


d) Na nivou SRH-e na samoupravnim principima formirati fond za naknadu
za korišćenje opće-korisnih funkcija šume. U taj fond trebaju na osnovu
zajedničkog dogovora uplaćivati određena minimalna sredstva svi koriš
nici ovih funkcija, a u prvom redu:turističke organizacije na bazi ostvarenog broja noćenja,

elektroprivredne organizacije na bazi količine proizvedene električne ener
gije,

šumska gospodarstva na bazi postojeće drvne mase,