DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 73     <-- 73 -->        PDF

pojavljuju uglavnom rezultat djelovanja s jedne strane prirodnih sila, a s
druge strane ljudskog neznanja, nemarnosti i neodgovornosti. Veoma malo
šuma mogu zahvaliti za svoj produktivan i racionalan tehnološki oblik smišljenom
ljudskom dugogodišnjem strpljivom postupku.«


»Dugogodišnji smišljen postupak u formiranju određenog tehnološkog
tipa mogao bi se konstatirati uglavnom u šumskom fondu Slovenije i Hrvatske,
i to ne posvuda.«


Mi smo našim analizama mogli konstatirati da je nivo tehnološkog procesa
proizvodnje u oblasti šumarstva i kod nas zadnjih godina vidno povećan,
ali još ni izdaleka nije dostigao odgovarajući svjetski nivo, posebno
ne nivo tehnološkog procesa proizvodnje šumarstva razvijenih zemalja. Te
konstacije smo istakli u drugom poglavlju ovoga napisa.


Faktori sadašnjeg stanja


Analizom faktora koji uvjetuju racionalno i efikasno privređivanje može
se ustanovili da je neophodna kompletna usaglašenost svih elemenata koji
su u vezi s procesom proizvodnje konkretne djelatnosti.


Ta konstatacija se naročito odnosi na oblast šumarstva zbog njegovih
specifičnosti i značenja.


Našim razmatranjima utvrdili smo da sadašnji nivo tehnološkog procesa
proizvodnje kod nas rezultira iz slijedećeg stanja:


a) Opće organiziranosti šumarstva u formi tzv. vanjske organizacije, tj.
broja šumskih gospodarstava u SRH-oj, kao i tzv. unutrašnje organizacije,
tj. broja i veličine organizacionih jedinica unutar šumskog gospodarstva.
To naročito dolazi do izražaja zbog nedefiniranih ekonomskih kriterija i neuspostavljenih
međuzavisnih odnosa između organizacionih jedinica, koji bi
u šumarstvu morali biti efikasno uspostavljeni.


b) Nisu uspostavljeni efikasni kriteriji za ekonomsko izjednačivanje nejednakih
uvjeta privređivanja u šumarstvu. Samim tim nije omogućeno efikasno
izdvajanje iz dohotka financijski rezultata koji nisu rezultat sadašnjeg
uloženog živog rada radnog kolektiva, te ulaganje tih sredstava za proširenje
materijalne osnove rada, ali isključivo u šumarstvu i to u okviru
šumsko-privrednog područja.


c) Nedostaju potrebna financijska sredstva za ulaganja u proširenu biološku
i tehničku reprodukciju, izgradnju šumskih komunikacija, odnosno
nabavku suvremene mehanizacije bez koje je teško tehnološki proces proizvodnje
podići na viši nivo.


d) Nije definirana nikakova posebna stimulacija radnom kolektivu za
uspješna ulaganja u proširenu biološku reprodukciju, a poznato je da se
financijski rezultati iz bioloških ulaganja dobiju tek za 80, 100 pa i više
godina.


e) Efikasna priprema rada predstavlja jedan od važnih elemenata koji
omogućuje da se proces proizvodnje racionalno obavi. Stupanj pripreme
procesa proizvodnje uvelike ovisi o obučenosti radnika koji su uključeni kao
izvršioci toga proizvodnog procesa. U šumarstvu se još uvijek pripremi rada,
a i izobrazbi radnika, poklanja veoma mala pažnja pa je i to jedan od
faktora sadašnjeg nivoa tehnološkog procesa proizvodnje.