DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 72     <-- 72 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


MOGUĆNOSTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ŠUMARSTVA SRH-e*


Mr IVAN KUZMANIĆ, dipl. ing. šum.


Suma, kao dobro od opće društvenog interesa, zbog svojih opće korisnih
funkcija (zaštita čovjekove okoline, zaštita privrednih objekata, obrana zemlje,
rekreacija, turizam, regulacija mikroklime, proizvodnja kisika i dr), te
njene materijalne proizvodnje-proizvodnja drvne mase na panju, imperativno
zahtijeva da se šumskim fondom racionalno gospodari.


Mi smo, akceptirajući to načelo, pokušavali analičkim pristupom istaći
(po našem mišljenju) elementarne polazne osnove pomoću kojih je moguće,
u današnjim uvjetima razvoja proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa kod
nas, postići željeni cilj.


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA


Kod razrade ove materije pošli smo od pokušaja da definiramo:sadašnji nivo tehnološkog procesa proizvodnje u šumarstvu SRH-e,

analizu faktora koji su uvjetovali takovo stanje,

mogući nivo tehnološkoga procesa proizvodnje u šumarstvu u odnosu na
današnje stanje znanosti i tehnike u toj oblasti,

mjere koje je potrebno poduzeti i provesti da bi se postigao željeni nivo
tehnološkog procesa proizvodnje u šumarstvu.
Konstatirali smo, da proces proizvodnje u šumarstvu obuhvaća djelatnost
uzgajanja šuma, tj. proizvodnju drvne mase na panju, kao i djelatnost
iskorišćivanja šuma, tj. proizvodnju drvnih sortimenata u šumi kod panja
ili na stovarištu drvnog materijala. U taj proces proizvodnje treba subsumirati
i aktivnosti pomoćnih djelatnosti u šumarstvu kao što su transport u
šumarstvu i šumsko građevinarstvo.


Sadašnji tehnološki nivo


Znanstvenim istraživanjima Instituta ekonomskih nauka Beograd i Ekonomskog
instituta u Zagrebu utvrđeno je u 1969. godini da je tehnološki nivo
u djelatnosti šumarstva kod nas dostigao tek 25%> od mogućeg tehnološkog
nivoa u oblasti šumarstva. Karakteristična je konstacija koja glasi: »Osnovna
je karakteristika šumskog fonda Jugoslavije, da je oblik u kojem se one


* Opširan referat podnio je autor na I konferenciji SITH o tehnološkom razvoju
SR Hrvatske.