DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Tabela I pokazuje odnos prosječnih osobnih dohodaka po radniku u
šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira od 1970—1974. godine u
SFRJ. Prosječni osobni dohodak po radniku u šumarstvu označio sam sa
100, prema tome prosječni osobni dohodak po radniku je u drvnoj industriji
1974. g. 90, odnosno u industriji papira 107. Skoro isti odnos u nivou osobnih
dohodaka, kako se vidi, bio je i 1970. godine: šumarstvo 100, drvna industrija
91, industrija papira 107. Unutar tih graničnih godina niza, kako se vidi bilo
je manjih kolebanja u tim odnosima.


Kako se vidi iz Tabele II odnosi gledani u okviru SR Hrvatske među
ovim granama kompleksa podjednako imaju iste karakteristike, s tim da je
tendencija prosječnih osobnih dohodaka po radniku u grani industrije papira,
da sukcesivno relativno opadaju u odnosu na prosječne osobne dohotke
u šumarstvu. Dok Drvna industrija i 1970. kao i 1974. godine ima podjednak
relativni odnos sa šumarstvom, dotle je u godinama između toga bilo izvjesnih
relativnih oscilacija nivoa prosječnih osobnih dohodaka po radniku.


Zaključak se nameće da nema mjesta strahu od prelijevanja dohotka
drugih grana kompleksa u korist nivoa osobnih dohodaka u šumarstvu.


Stoji činjenica da je indeks (142) porasta prosječnih osobnih dohodaka
po radniku u šumarstvu u 1974. godini iznadprosječni, što je karakteristika
osobnih dohodaka u šumarstvu svih republika, no to proizlazi iz činjenice
da je taj indeks posljedica niske polazne osnove u 1973. godini i mogućnosti
šumarstva da taj nivo isplati obzirom na rezultate poslovanja u 1974. g. Još
uvijek prosječni osobni dohodak po radniku u šumarstvu SR Hrvatske od
2918 dinara mjesečno u 1974. godini zaostaje za nekim granama s kojima
bi se trebalo uspoređivati šumarstvo, obzirom na vrlo teške uvjete rada pod
kojima radi cea 80°/o radnika u šumarstvu.


Izvori podataka: »Indeks« pregled privredne statistike SFRJ te publikacija
Statističkog zavoda SRH-e


NOVO IZDANJE!


Tablice za kubiciranje trupaca


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske izdao


je novo — praktično — izdanje Tablica za izračunavanje


kubnog sadržaja0 izrađenih trupaca (klada) na 2 decimale,


a za promjere 10—120 cm i dužine od 0,1 — 10 metara.


Brojke tiskane su u 2 boje (promjeri trupaca u crvenoj,


a dužine u crnoj boji). Veličina ovih tablica-skrižaljki je


džepnog formata 14 x 23 cm i u tvrdom kartonskom —


povezu. Ove praktične tablice namijenje su šumskom i drv.


-industrijskom tehničkom osoblju, šumarijama, šumskim


gospodarstvima, drvno-industrijskim poduzećima, đacima


srednjih šumarskih i drvno-ind. škola, studentima Šumar


skih fakulteta, kao i svima onim radnicima koji vrše pre


mjer izračunavaju kubni sadržaj i izrađenih trupaca (kla


da). Cijena tablica s poštarinom iznosi 35 dinara.