DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 68     <-- 68 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


KAKOVI SU UVJETI RAZVOJA ŠUMARSTVA KAO SIROVINSKE
OSNOVE DANAS?


KARLO KOŽUL, dipl ing. šum.


Možda niste znali da proizvodnja drveta u šumarstvu SFRJ u posljednjih
deset godina je približno na istom nivou, 11,0 do 11,8 milijuna kubika, a da
su potencijalne mogućnosti daleko veće, čak 19,5 milijuna kubika uz određene
uvjete.


Ti određeni uvjeti su intenzivnije ulaganje u njegu, reprodukciju šuma
te posebno »otvaranje« šuma (izgradnja cesta). Šumarstvo kao takovo ne
može samo osigurati te uvjete, trebalo bi pomoć od prerađivačke industrije,
posebno tvornica celuloze i prerađivača papira i na koncu i društvene zajednice,
da bi ostvarilo potencijalne mogućnosti proizvodnje od 19,5 mil. m3
u dogledno vrijeme i osiguralo perspektivnu opskrbu prerađivačkih kapaciteta
sirovinom, posebno celuloznim drvetom.


Činjenice su da se iz godine u godine uvoz prostornog drveta (celuloznog)
povećava i da se popeo u našoj zemlji u 1974. godini na 2 (dva) milijuna
prostornih metara. U tome učestvuje bukovo drvo sa 530.000 prm, a ostali
lišćari sa 306.000 prm, a poznato je da ovim drvetom naše šume ne oskudijevaju,
što nije slučaj sa celuloznim četinarskim drvetom čiji uvoz bar za
sada je opravdan 1,110.00 prm.


Zašto dolazi do ovakovog raskoraka između proizvodnje posebno celuloznog
drveta i potreba na preradi u celulozu i papir?


Istovremeno dok potražnja celuloznog drveta u celuloznoj industriji
raste od 1965. do 1973. za 41%, dotle proizvodnja ovog sortimenta u šumarstvu
pada za 27,2´7o (obrnuti predznaci).


Osim uvoza celuloznog drveta, u 1974. uvezeno je i 30´7o potreba na papiru
što se, također, moglo izbjeći, da smo usklađeno razvijali sirovinsku
osnovu, tj. proizvodnju u šumarstvu, jer vrlo autoritativne ocjene kažu da
šumarstvo ima uvjete da osigura sirovinu za celulozne tvornice.


Istovremeno se događa da šumarstvo prepušteno samo sebi ne može
izfinancirati potrebe na cestama i uzgojnim radovima posebno proširenoj
reprodukciji, radi toga proizvodnja prostornog drveta mu se po postojećim
cijenama (period 1970 — 74) ne isplati pa drvo ostaje dijelom i neizrađeno
u šumi, a još većim dijelom, radi niske cijene, prodaje (koristi) se u »lokalu
« kao ogrijev mjesto da dođe do industrijskog kupca i bude višestruko


* Podaci privredne komore Jugoslavije — Savjeta za šumarstvo i drvnu industriju,
Beograd, 1975. g.
182
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 69     <-- 69 -->        PDF

bolje iskorišteno. Konačno, neodmjereno niska cijena prostornog drva opredjeljivala
je njegovu potrošnju za »ogrjev«, ne za »papir« s jedne strane,
a s druge limitarala njegovu proizvodnju u šumarstvu.


Koliko je zaoštren problem nestašice drveta u Evropi govori i ova
prognoza FAO-a porasta deficita drveta u 1970. god. od 43 milijuna cijeni
se njegov porast 1990. god. na 140 milijuna kubika.


Sve ovo naprijed navodim ne samo da se upoznamo s ovim činjenicama
i da okrivljujemo bilo koga, naprosto namjera mi je da nas ove činjenice
potaknu na razmišljanje i ponašanje u »vlastitoj kući«, grani šumarstva te
da predlažući prave mjere kao sudionici u sporazumjevanju između šumarstva
i drvoprerađivačke industrije doprinesemo, da se izbjegnu ovi »debalansi«
u budućnosti. Isto tako da bi se vidio i smjer akcije ulaganja u razvoj sirovinske
baze, a s njom i usklađen razvoj prerađivačke industrije.


Ovo nas istovremeno upozorava kolike su šanse šumarstva kao sirovinskog
sektora, no obzirom na snagu šumarstva nije moguće očekivati da može
ono samo svojim sredstvima ova zaostajanja u razvoju premostiti. Ocjena
je, naime, stručnjaka PKJ (Privredne Komore Jugoslavije) da bi šumarstvo
kao cjelina moglo osigurati tek 50% sredstava potrebnih za ubrzan
razvoj, a drugih 50/o da budu sredstva korisnika sirovina i društvene zajednice.
Neke analize stručnih službi PKJ predviđaju da bi sredstva koja bi
šumarstvo ulagalo u proširenje sirovinske osnove trebalo koristiti kao bespovratne
kredite, kao što je slučaj u nekim zemljama Evrope.


Ovako se razmišlja o šumarstvu u Jugoslaviji danas, kad se pokušava
razrješavati usklađen razvoj ovog kompleksa šumarstva i drvno-prerađivačke
industrije. Nije rijedak slučaj, da se mi susrećemo u našoj užoj zajednici
sa rezonima koji imaju obrnut predznak! Kako to? I koliko dugo ćemo
smatrati da smo toliko bogati drvetom?


Pretplata na Šumarski list u 1975. g. iznosi:


1. Pojedinci 50,00 din.
2. Umirovljenici 30,00 din.
3. Studenti i učenici 15,00 din.
4. Ustanove i poduzeća 200,00 din.
5. Inozemstvo 300,00 din. (16 dolara)
Pretplatite se na svoj najstariji stručni L društveni časopis
ŠUMARSKI LIST!


PODMIRITE SVOJA DUGOVANJA NA PRETPLATI!