DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 68     <-- 68 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


KAKOVI SU UVJETI RAZVOJA ŠUMARSTVA KAO SIROVINSKE
OSNOVE DANAS?


KARLO KOŽUL, dipl ing. šum.


Možda niste znali da proizvodnja drveta u šumarstvu SFRJ u posljednjih
deset godina je približno na istom nivou, 11,0 do 11,8 milijuna kubika, a da
su potencijalne mogućnosti daleko veće, čak 19,5 milijuna kubika uz određene
uvjete.


Ti određeni uvjeti su intenzivnije ulaganje u njegu, reprodukciju šuma
te posebno »otvaranje« šuma (izgradnja cesta). Šumarstvo kao takovo ne
može samo osigurati te uvjete, trebalo bi pomoć od prerađivačke industrije,
posebno tvornica celuloze i prerađivača papira i na koncu i društvene zajednice,
da bi ostvarilo potencijalne mogućnosti proizvodnje od 19,5 mil. m3
u dogledno vrijeme i osiguralo perspektivnu opskrbu prerađivačkih kapaciteta
sirovinom, posebno celuloznim drvetom.


Činjenice su da se iz godine u godine uvoz prostornog drveta (celuloznog)
povećava i da se popeo u našoj zemlji u 1974. godini na 2 (dva) milijuna
prostornih metara. U tome učestvuje bukovo drvo sa 530.000 prm, a ostali
lišćari sa 306.000 prm, a poznato je da ovim drvetom naše šume ne oskudijevaju,
što nije slučaj sa celuloznim četinarskim drvetom čiji uvoz bar za
sada je opravdan 1,110.00 prm.


Zašto dolazi do ovakovog raskoraka između proizvodnje posebno celuloznog
drveta i potreba na preradi u celulozu i papir?


Istovremeno dok potražnja celuloznog drveta u celuloznoj industriji
raste od 1965. do 1973. za 41%, dotle proizvodnja ovog sortimenta u šumarstvu
pada za 27,2´7o (obrnuti predznaci).


Osim uvoza celuloznog drveta, u 1974. uvezeno je i 30´7o potreba na papiru
što se, također, moglo izbjeći, da smo usklađeno razvijali sirovinsku
osnovu, tj. proizvodnju u šumarstvu, jer vrlo autoritativne ocjene kažu da
šumarstvo ima uvjete da osigura sirovinu za celulozne tvornice.


Istovremeno se događa da šumarstvo prepušteno samo sebi ne može
izfinancirati potrebe na cestama i uzgojnim radovima posebno proširenoj
reprodukciji, radi toga proizvodnja prostornog drveta mu se po postojećim
cijenama (period 1970 — 74) ne isplati pa drvo ostaje dijelom i neizrađeno
u šumi, a još većim dijelom, radi niske cijene, prodaje (koristi) se u »lokalu
« kao ogrijev mjesto da dođe do industrijskog kupca i bude višestruko


* Podaci privredne komore Jugoslavije — Savjeta za šumarstvo i drvnu industriju,
Beograd, 1975. g.
182