DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ZAKLJUČAK


— U 70. godini jela na I bonitetu ima promjer od 32—40 em;

kulminacija debljinskog prirasta pada na I bonitetu u razdoblju između
20. i 30. godine, a na II bonitetu između 40. i 50;

u 70. godini jela na I bonitetu ima visine od 26,5 m do 32,2 m;

kulminacija visinskog prirasta pada na I bonitetu u razdoblju između
20. i 40. godine, a na II bonitetu između 20. i 30;
— u 70. godini jelovo stablo ima drvnu masu na I bonitetu od 1,20 ni3 do
1,90 m3;

kulminacija tečajnog godišnjeg volumnog prirasta jelova stabla najranije
nastupa na I bonitetu između 50. i 60;

srednji sastojinski debljinski prirast najveći je na plohi 1, a najmanji
na plohi 3;

tečajni godišnji debljinski prirast u zadnjih deset godina je u opadanju;

vrijeme prijelaza nije dugačko, duže je na plohi 3 i 4, a kraće je na
plohi 1 i 2;

na I bonitetu tekući godišnji volumni prirast u 78. godini iznosi 16,0
m3/l ha;

tekući godišnji volumni prirast je u opadanju;

najveći srednje sastojinski postotak volumnog prirasta daje ploha 4, a
a najmanji je na plohi 2;

postotak volumnog prirasta je niži prema (5) i (7);

broj stabala na svdm plohama, osim na plohi 1, je prevelik prema (7);

kružne plohe su veće na svim plohama, osim na plohi 4, u usporedbi
prema (7);

drvne mase su veće na svim plohama, osim na plohi 4, u usporedbi prema
(7).
LITERATURA


1. Bertović , S.: »Tipološke značajke šuma u g. j . Brod na Kupi« (klimatski
podaci). Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb,
1972. — 2. Ćirić , M.: »Atlas šumskih zemljišta Jugoslavije« JPŠC Beograd, 1965.
— 3. D e b a z a c, E. F.: »Manuel des coniferes« Ecole nationale des eaux et
forets, Nancy. — 4. Frančišković , S.: »Opći pregled gospodarskog razvoja
Gorskog kotora« (prilog Monografije o Gorskom kotaru (rukopis, Rijeka, 1972. —
5. H ausser , K., Schmid t G. D.: »Die Weisstanee in Ostfriesland« Forstwissnschaftliches
Centralblatt 1956—1955. — 6. Hempel, G., Wilhelm, K: »Die
Bäume und Sträucher des Waldes« I Band, Wien und Olmütz. — 7. *** »Tables
de production pour le sapin en Suisse« Institut federal de rechercher forestieres
Suisse 1966. — 8. Cestar , D. »Ekološke značajke šuma u g. j . Brod na Kupi
»Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb, 1968. — 9. C e s t a r,
D: »Ekološko gospodarski tipovi šuma dijela Gorskog kotora i Hrvatskog primorja
«, Institut za šumarska istraživanja, Odjel za tipologiju, Zagreb, 1971. —
10. Klepac , D.: »Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina« Zagreb, 1963.
— 11. Klepac , D.: »Uređivanje šuma«, Zagreb, 1965. — 12. Klepac , D.: »Povišenje
šumske produkcije unošenjem i proširenjem smreke«, JPŠCS Beograd, 1960.
— 13. K1 e p a c D.: »Prilog poznavanja rasta i prirasta zelene duglazije i borovca
«, Šum. list 1—2/1962. — 14. Klepac , D.: »Šastojinsko ili stablimično gospodarenje
« Šum. list 1-2/1950. — 15. Klepac , D.: Komparativna istraživanja visinskog,
debljinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače« Šum. list 2-3/1954.