DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Prirast drvne mase sastojine


ploha
tečajni godišnji volumni prirast izračunat po metodi:
Hufnagla Meyera (diferencijalna)
Lachaussea
Klepca


(tablica postotka
prirasta)
po 1 ha m3


1 16.55 16,90 17,99 15,78
2 15,52 15,45 16,95 14,77
3 16,38 17,44 18,69 15,99
4 14,13 14,41 15,37 13,57
Ako se dobiveni rezultati o tečajnom godišnjem volumnom prirastu
po Klepčevoj metodi tablica postotka prirasta usporede prema (5), tada je
vidljivo slijedeće:na plohi 1 u 73. godini tečajni godišnji volumni prirast je manji za
0,22 m3/ha,

na plohi u 77. godini imamo manje 0,43 m3/ha,
— na plohi 3 u 78. godini imamo manje 3,40 rn3/ha,
— na plohi 4 u 90. godini imamo manje 2,40 m3/ha, te se lako može zaključiti
da su razlike na plohama 1 i 2 gotovo neznatne, dok je na plohi 3
najveća razlika, a nešto manja je na plohi 4: općenito prirast je u opadanju.
Postotak prirasta


Apsolutni iznosi tečajnog godišnjeg volumnog prirasta ne daju pravu
sliku o proizvodnosti neke sastojine. Tu sliku najbolje pruža srednji sastojinski
postotak prirasta, koji je prikazan u niže navedenoj tabeli (obračunato
prema podacima Klepčeve metode tablica postotka prirasta).


ploha 1 2 3
srednji sastojinski % prirasta 2,02 1,78 2,22 2,53


Ako se usporede veličine o postotku prirasta prema (5.) slijedi:
— na plohi 1 je izmjereni manji za 0,48%
— na plohi 2 je izmjereni manji za 0,52%
— na plohi 3 je izmjereni manji za 0,98%
— na plohi 4 je izmjereni manji za 0,37%, te je vidljivo da je najvećalika u veličini postotka prirasta na plohi 3, a najmanja na plohi 4.
raz179