DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Naziv pokusne plohe: »Hosnik« ploha broj 2
Površina pokusne plohe 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 322 m
ekspozicija NE
inklinacija 5—28°/o


Biotski faktori: jelova kultura stara 77 godina
Bonitet I prema Schmidtu
Taksacijski elementi: promjer srednje plošnog stabla 39 cm


srednje sastojinska visina 28,75 m


debljinski broj temeljnica
razred stabala ma


I


II
III
IV


V


VI


VII


ukupnoukupno po 1 ha


17 0,43
54 2,81
63 6,69
61 9,89
29 7,03
5 1,55
1 0,45


230 28,58
460 57,16


Naziv pokusne plohe: »Srednji Čedanj« ploha broj 3
Površina pokusne plohe 0,50 ha
Topografski faktori:


nadmorska visina 312 m
ekspozicija NW-W
inklinacija 62%>


Biotski faktori: jelova kultura stara 78 godina
Bonitet I prema Hausseru
Taksacijski elementi:


promjer srednje plošnog stabla 35 cm
srednje sastojinska visina 26,25 m


debljinski
razred


I


II


III


IV


V


ukupno
ukupno po 1 ha


broj
stabala


13
74
104
59
13


263


526


temeljnica


m2


0,30
4,19
10,36
9,14
3,11


27,10


54,20


drvna masa


3


m


5,00
36,61
89,95
145,70
109,39
24,88


7,45


418,98


837,96


drvna masa

3,36


51,61
139,09
130,12
47,30


371,45


742,90


Naziv pokusne plohe: »Lasci« ploha broj 4
Površina pokusne plohe 0,50 ha