DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 60     <-- 60 -->        PDF

RAST I PRIRAST JELOVIH KULTURA U GOSPODARSKOJ JEDINICI
ČEDANJ (magistarski rad)


Ing. KARMELO POŠTENJAK


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA


Prije približno 80 godina na području Gorskog kotara podizane su
jelove kulture. Kulture su podignute i u gospodarskoj jedinici »čedanj«,
na staništu bukve u zajednici Blecho-Fagetum Ht. Gospodarska jedinica
»čedanj« zauzima površinu od 1.420,12 ha. U sastojinama dominira bukva
u zajednici Blechno-Fagetum Ht., a četinjače su zastupljene manje od 25%
omjera smjese, od čega 90% jela, a ostalo je smreka, borovac i ariš.


Potrebe za drvom rastu iz dana u dan, a naročito se osjeća nedostatak
četinjača. Kod podizanja novih nasada četinjača naročitu pažnju treba posvetiti
rastu i prirastu, kako bi podizali najproduktivnije sastojine. S toga
razloga sam želio istražiti rast i prirast jelovih kultura u gospodarskoj
jedinici »čedanj«.


Cilj ove radnje je utvrditi:


— rast i prirast jelovih stabala,
— tečajni godišnji volumeni prirast jelovih kultura.
METODA RADA


Radi rješavanja postavljenog cilja istraživanja postavljene su 4 pokusne
plohe u jelovim kulturama u gospodarskoj jedinici »Čedanj«. Kod izbora
pokusnih ploha pazilo se je na slijedeće uvjete:


— da su objekti podignute jelove kulture,
— da budu istog boniteta,
— da omjer smjese ostalih vrsta ne bude veći od 10% drvne mase,
— da su različite starosti,
— da nisu iste strukture,
— da imaju približno isti ob rast.
Povijesni pregled
Najraniji pisani dokumenti o šumama Gorskog kotara potiču iz sredine


15. stoljeća, gdje se vode kao posjedi porodice Frankopana. U vrtlogu povijesnih
zbivanja ove šume mijenjaju vlasnike; od Zrinskih preko Perlasza,
Batthyanya, Paravića do Thurn Taxisa i Ghyczya, da bi između dva svjetska
rata i ova posljednja dvojica bila izvlašćena, te šume došle u posjed države.
Koncem 19. stoljeća, kada je Thurn Taxis zaokružio svoj posjed, raznim
sudskim makinacijama dobio je i dijelove poljoprivrednog zemljišta