DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 6     <-- 6 -->        PDF

/


8/3 9/3


7/3


6/3 5/3


7


.E.elonJ.214
i LUŽNJAK
2/3


s i Mi i,s 4/3
« 9 81 tepolo
< 17 J« »*a*lo


6


POLJSKI JASEN


J/3


9


PLATANA


5/1 "/I Vi


3/1
7/1 9/1 2/2 3/2


9i, fa


8/2 6/2 5/T´ t/2


^ 7/2


Na dva lokaliteta na pokusnoj površini postavljene su sonde za mjerenje
kretanja nivoa podzemne vode. Jedna na relativno najvišoj točci terena na
kojem se vrše pokusi i to na 98,90 m apsolutne nadmorske visine i na najnižoj
točci toga terena s 97,6 m apsolutne nadmorske visine.


Mjerenja su obavljena za vrijeme vegetacijskog rada svaki drugi dan,
a za vrijeme mirovanja vegetacije svaki četvrti dan.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Kretanje nivoa podzemne vode u sondama prikazano je za pokusnu plohu
3 na grafikonu 1, a za pokusnu plohu 5/2 na grafikonu 2.
Uz grafikone dat je u tabelarnom prikazu broj dana plavljenja po mjesecima
i ukupno godišnje.
Prosječni vegetacijski i godišnji srednjaci nivoa podzemne vode za vrijeme
istraživanja su slijedeći:


Broj pokusne plohe (sonda) Odjel Vegetacijski srednjak Godišnji srednjak
3 114 62 cm 62 cm
5/2 114 28 cm 28 cm