DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Primijećeno je na Donjim Plitvičkim jezerima (Gavanovac, Novakovića
brod i dr.), da je uz neposrednu blizinu pješačkih staza voda masna (dne


29. 11. 1974). To dolazi od lišća koje trune i oko sebe stvara masnu mrlju.
Ekstrahirani uzorci takove vode u tetraklorugljiku i snimljeni na IR-spektrofometru
daju absorpcione vrpce karakteristične za ugljikovodike iz otpadnih
voda naselja i petrokemijske inudstrije.
Dobiveni rezultati iz tabele 2 ne daju nam neke značajnije razlike
između razgradnje lišća bukve i hrasta u destiliranoj vodi, ali dokazuju
da trulenje lišća u vodi ima značajan odaziv na kvalitetu površinskih voda.
Pratimo ili pokus trulenja lišća dalje (28 dana) dokazujemo u vodi porast
BPK5, specifične vodljivosti, ulja, dušika (18,7 mg N/l), isparnog ostatka,
ali nestanak fenola (koji je, vjerojatno, razgrađen prisutnom mikroflorom).


ZAKLJUČAK


Otpalo lišće koje trune u vodi ili u neposrednoj blizini vode ima veliki
odaziv na pogoršanje kvaliteta i sastava vode, što se vidi iz parametara pH,
BPK5, utroška KMnCt, specifične vodljivosti, NBK/100 ml, i dr.


Ova preliminarna ispitivanja trebaju poslužiti da razlikujemo prirodno
onečišćenje površinskih voda od onečišćenja nastalog unošenjem otpada nastalog
unošenjem otpada naselja, prometa

Rezultati ovog rada usmeno su referirani na Drugom Jugoslavenskom
savjetovanju »Evakuacija i pročišćavanje otpadnih voda naselja i industrije
« održanog u Karlovcu od 23. do 25. 4. 1975. godine u organizaciji Udruženja
za tehnologiju vode — Beograd.


LITERATURA


1. Munjko , I. (1971): Utjecaj šume na kvalitet voda. Narodni zdravstveni
list 13 (155) 9, Rijeka. — 2. Munjko , I. (1974): Određivanje ulja i fenola u površinskim
i otpadnim vodama. V. Savjetovanje »Otpadne vode« Jugoenergetik —
Beograd, 101—123. — 3. Munjko , I. (1975): Preliminarna ispitivanja sliva rijeke
Odre u Turopolju, 1—10. II. savjetovanje »Evakuacija i prečišćavanje otpadnih
voda naselja i industrije« Karlovac, 23—25. 4. 1975. — 4. Mun j ko, I. (1975): Dizertacija
— rukopis.
Summary


Preliminary examination of the effect of dead fallen leaves on the quality of surface
waters at poor discharge


Fallen leaves decaying in water or in the immediate proximity of water bear
greatly on the worsening and composition of water, a fact visible from parameters
pH, BPK5, expenditure of KM„04, specific conductivity, NBK/100 ml, etc.


These preliminary examinations ought to serve to distinguish the natural pollution
of surface waters from the pollution originated trohugh introduction of
wastes from settlements, traffic and industry into surface waters.